Thomas Kuhn etter 50 år: En platetektonisk innfallsvinkel.

Author(s):

Bungum, H. & O. Eldholm

Year:2014
Type:Journal
Reference:Nytt Norsk Tidsskrift, 1, 44-53.