NORSAR ønsker å styrke feltteknisk avdeling og søker en ny driftsingeniør. Avdelingen drifter 6 stasjoner som er en del av det internasjonale nettverket som verifiserer Prøvestansavtalen for atomvåpen. Stasjonene har teknologi for seismologi, radionukleider og infralyd måling av bevegelser i jorden og atmosfæren. Vi har bygget og drifter stasjoner fra Svalbard til Sørpolen. Det neste prosjektet er på Bjørnøya.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til installasjon, drift og vedlikehold av NORSARs lyttestasjoner samt støtte til NORSARs forskningsaktiviteter. Stillingen kan også passe for en nyutdannet / ferdig til sommeren. Arbeidssted er Kjeller. Stillingen vil omfatte noe reisevirksomhet i Norge og i utlandet, hovedsakelig knyttet til feltarbeid.

Deltakelse i NORSARs vaktordning må påregnes på sikt.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med mastergrad innen elektro/elektronikk/automasjon eller lignende.

Videre ønskes kjennskap til noen av følgende områder:

  • Industriell instrumentering og kvalitetskontroll
  • Strømforsyninger og svakstrømsanlegg
  • Kompetanse på datakommunikasjon og nettverk
  • Hardwareløsninger og instrumentering i utfordrende miljø

Vi søker en omgjengelig person som er resultatorientert, praktisk og selvstendig.

Søkere må ha førerkort klasse B og beherske norsk muntlig og skriftlig, samt engelsk.

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med på telefon 988 22 761, eller personalkoordinator telefon 951 48 380, og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Søknad med CV sendes til snarest.