NORSAR har fått oppgaven med å lede et stort EU prosjekt i årene fremover, noe som betydelig øker oppdragsmengden vår. For å kunne sikre god kontroll og oppfølging av dette trenger vi nå en Prosjektkoordinator som kan hjelpe oss med å organisere hverdagen og jobbe med eksterne prosjektdeltagere, Forskningsrådet og EU. 

Viktige arbeidsoppgaver vil være:


Administrasjon og organisering

 • Styre og gjennomføre det administrative arbeidet
 • Koordinere, gjennomføre og følge opp prosjektet
 • Etablere effektive rapporteringsrutiner som sikrer god og kontinuerlig fremdriftsrapportering
 • Følge opp og støtte prosjektledere, koordinere bemanning og oppgaver på ulike milepeler
 • Støtte til utarbeidelse og kvalitetssikring av rapporter
 • Ta et ansvar for websider og hvordan andre digitale flater brukes

Eksterne samarbeidspartnere

 • Følge opp og sikre leveranser på kontrakter med NFR og EU
 • Kommunikasjon med samarbeidspartnere rundt pågående prosjekt
 • Bygge nettverk og relasjoner med samarbeidspartnere

Vi tror det er en fordel at du har en faglig forståelse for det vi driver med, da vil jobben bli interessant og utviklende og vi tror det vil sikre at rollen virkelig bidrar til prosjektets fremdrift. Vi ser spesielt etter følgende erfaring, kompetanse og ferdigheter:

 • Høyere naturfaglig utdanning, gjerne på Masternivå
 • Erfaring fra prosjektadministrativt arbeid og god forståelse for økonomi
 • Kjennskap til forskningsfinansiering gjennom Forskningsrådet og EU er viktig
 • Evnen til å bygge relasjoner og nettverk, uredd som kontaktskaper
 • Må beherske norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig
 • Proaktiv og selvstendig, liker å forbedre rutiner som sikrer mer tid til det som er kjerneaktiviteter

Vi søker deg som trives med en blanding av rutinepregede oppgaver, samtidig som du trigges av å jobbe opp mot eksterne samarbeidspartnere i inn og utland, både sammen med forskerne og på selvstendig grunnlag. Du takler et til tider stort arbeidspress og evner å prioritere oppgaver i en hverdag hvor mange ønsker ditt bidrag inn i prosjekter.

Du vil få jobbe sammen med noen av verdens fremste forskere innen sine områder, og jobbe med et prosjekt som er viktige for samfunnet. Vi legger til rette for at dette skal være en rolle for deg som ønsker å utvikle deg innen ledelse og utvikling av forskning. Stillingen er i utgangspunktet for 3 år med mulighet for fast ansettelse.

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med på telefon 951 48 380, eller administrerende direktør på telefon 977 94 966, og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Søknad med CV sendes til snarest.