Stillingen vi være sentral i en satsning for å finne løsninger innenfor big data, data mining og maskinlæringsfeltet som kan styrke de analysene NORSAR leverer og danne grunnlag for nye tjenester og løsninger. Stillingen vil inngå i teamet som arbeider med programvareutvikling og data-analyser.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

NORSAR har kontinuerlige dataserier over rystelser i jorden for de siste 50 årene som hentes inn i sanntid fra hele verden. Vi har etablert verdens første automatiske tolkningssystem for deteksjon av prøvesprengninger og jordskjelv. Vi tror disse systemene kan forbedres med maskinlærings-algoritmer og ved god kjennskap til signalbehandling for videre automatisering og gjenkjenning av ulike hendelser. Du vil jobbe tett sammen med programvareutviklere og forskere for å etablere nye prototyper og kommersielle programvareløsninger i hele prosjektporteføljen innenfor jordskjelvsanalyse (naturlige og menneskeskapte), bølgeforplantning, infralyd og atombombedeteksjon.

Arbeidssted er Kjeller. Stillingen vil omfatte noe reisevirksomhet i Norge og i utlandet.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med mastergrad eller doktorgrad innen informatikk, matematikk eller fysikk, gjerne med noe arbeidserfaring.  

Du må være interessert i metodeforskning, anvendelser og oppdragsforskning. Ved siden av å være en meget dyktig metodiker, må du være god til å programmere og interessert i nye utviklingsverktøy.

Videre ønskes kompetanse innenfor noen av følgende områder:

  • Big data, data mining, maskinlæring og anvendt dataanalyse
  • Programmering C++/C/Python
  • Numeriske metoder
  • Statistiske metoder

Vi søker en omgjengelig, proaktiv og engasjert person som er en god lagspiller, resultatorientert og selvstendig.

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med på telefon 902 00 282, eller personalkoordinator telefon 951 48 380, og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Søknad med CV sendes til snarest.