Basert på forskning, kunnskap og teknologi ønsker NORSAR å bidra til et tryggere og sikrere samfunn. Gjennom å samle og videreutvikle den kompetansen vi har opparbeidet, kan vi overvåke, opplyse og gi råd som kommer samfunn og næringsliv til gode og derigjennom være en viktig bidragsyter inn mot bl.a. CO2-lagring, rasovervåking, driftsovervåking av infrastruktur/tekniske installasjoner/ operasjoner, overvåking av naturlige og menneskeskapte jordskjelv, beredskap og hendelsesoppklaring etc.

Vi trenger derfor en ny leder Anvendt Seismologi til å lede og utvikle vår aktivitet rettet inn mot anvendt seismologi og jordskjelv. Vedkommende og teamet skal levere forskning og forskningsbaserte tjenester, metode- og teknologiutvikling, langsiktige monitoreringsoppdrag, kunnskapsformidling osv. Vi har allerede en etablert prosjektportefølje i inn- og utland, men ser et betydelig potensial for videre vekst og utvikling. For den rette kandidaten vil en formell lederrolle kunne tilbys.

Du får ansvar for å koordinere og videreutvikle nettverket for anvendt seismologi (totalt opp mot 20 forskere på NORSAR), med mål om å oppnå status som Senter under Forskningsrådets ordninger i løpet av 3-4 år.

Ansvar og viktige oppgaver

·       Koordinere forskere, og sikre at nettverket utvikler nødvendig kompetanse og ekspertise i tråd med den strategi som er lagt

·       Levere grunn- og oppdragsforskning, samt forskningsbaserte tjenester relatert til jordskjelv og menneskeskapte rystelser

·       Lede arbeidet med å utvikle tjenestekonsepter for sivil anvendelse av kompetanse og teknologi utviklet gjennom Prøvestansavtale oppdraget

·       Utvikle varslingssystem som skaper et sikrere samfunn

·       Sikre finansiering av forskningsprosjekt

·       Ansvar for alle søknader om forskningsstøtte, inkludert at søknader har riktig kvalitet og er i tråd med Senterets strategi

·       Jobbe proaktivt ihht kontraktsforskning og innsalg av tjenester til offentlige og private virksomheter

·       Initiere forskningsprogram og samarbeid med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt

Vi søker derfor etter en dyktig og fremtidsrettet faglig leder som kan være med å sikre NORSAR sin posisjon som Norges ledende aktør innen seismologi og seismologisk overvåking. Vi tror derfor at du har:

·       Faglig forankring innen seismologi og jordskjelv

·       Solid forsker-CV

·       Gjerne noe ledererfaring

·       Gode resultater med å sikre finansiering av forskningsprosjekt

·       Vil være en fordel om du har erfaring med kommersialisering av tjenester og teknologi

 

Dersom du ønsker mer informasjon om rollen, ta kontakt med vår rådgiver i HA Consulting, Håkon Heskja på tlf 90 50 50 12.


Søknad sendes til snarest.

Annonsen på finn.no: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=124923245