Våre oppdragsgivere er nasjonale og internasjonale myndigheter, NVE, Norges Forskningsråd, byggetekniske konsulenter, byggherrer etc. Avdelingen er anerkjent for sin faglige kompetanse, og ser mange muligheter for ytterligere vekst og utvikling innen et område som får stadig mer oppmerksomhet. 

Vi søker derfor en person som kan bidra til å se nye muligheter i det norske markedet, og som kan ta et ansvar for å initiere og utvikle nye prosjekter i tett samarbeid med avdelingens ledelse og øvrige spesialister. Viktige oppgaver vil være:

  • Markedsføring og derigjennom utvide avdelingens aktiviteter rettet mot norske oppdragsgiver
  • Basert på markedsinnsikt utvikle bærekraftig inntektsmodeller for ulike tjenester, teknologier og produkter
  • Være en pådriver i å kommersialisere teknologi og kompetanse i avdelingen, nasjonalt og internasjonalt
  • Søknader til Norske og internasjonale forskningsprogram  
  • Jobbe faglig i forsknings- og/eller konsulentprosjekter
  • Ha muligheten for å bidra innenfor arbeidet med Prøvestanskontroll for atomvåpen

Kvalifikasjoner

Vi søker en person som har jobbet kommersielt innen fagområdet jordskjelv og ras, kombinert med en solid faglig forankring på området. Vi tror derfor at riktig kandidat har følgende kvalifikasjoner og erfaring:

  • Master- eller doktorgrad innen et relevant fagområde som f.eks geoteknikk eller byggeteknisk ingeniørfag, geologi, disaster risk management, seismologi/geofysikk e.l.
  • Jobbet med markedsføring og/eller kommersialisering av forskningsprodukter, teknologi, tjenester o.l.
  • Har et godt faglig relevant nettverk i Norge, gjerne mot både andre forskningsmiljøer og inn i næringslivet
  • Har jobbet faglig med problemstillinger knyttet til jordskjelv og ras

Stillingen fordrer gode samarbeidsevner, og evne til å kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.  

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning. Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med avdelingsleder Dominik Lang på telefon 988 42 924, e-mail dominik@norsar.no, eller administrerende direktør Anne Strømmen Lycke på telefon 977 94 966, e-mail anne@norsar.no, og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Søknad med CV sendes til careers@norsar.no snarest og senest 15. desember 2017.