NORSAR ønsker å styrke området som arbeider med jordskjelvanalyser og hazard / fare og risikovurderinger. Vi søker en person med erfaring fra feltet som også har ledererfaring. Avdelingen arbeider med jordskjelvsonering, fare og risikovurderinger, er involvert i EU prosjekter og prosjekter for kommersielle oppdragsgivere.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til prosjektporteføljen; EU H2020 prosjekter, oppdatering av soneringskart, diverse fare- og risikostudier i inn- og utland. Videre er det et mål å utvikle tjenester og produkter ut fra den faglige basen i forskningsvirksomheten.

Oppgavene omfatter ledelsen av gruppen som arbeider innenfor feltet samt utvikling og oppfølging av prosjektporteføljen.

Arbeidssted er Kjeller. Stillingen vil omfatte reisevirksomhet i Norge og i utlandet.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og innebærer personal- og prosjektledelse.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med doktorgrad i seismologi, strukturgeologi eller annen relevant bakgrunn for oppgavene. En kombinasjon av akademisk bakgrunn og erfaring fra industri / industrinære prosjekter er ønskelig.

Videre ønskes kjennskap til noen av følgende områder:

  • Seismologi
  • Jordskjelvfare og risiko-vurderinger
  • Interesse for og erfaring med programvareløsninger som støtter fagfeltet
  • Geofysikk

Vi søker en omgjengelig person som er resultatorientert og selvstendig, og kan vise til gode resultater faglig og som leder.

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med på telefon 930 65 716, eller personalkoordinator telefon 951 48 380, og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Søknad med CV sendes til snarest.