I NORSAR jobber vi med utvikling av teknisk software som både brukes for å ivareta våre samfunns- og forskningsoppdrag samt kommersiell software som selges internasjonalt. Dette er både desktopløsninger og client-server løsninger med store datamengder, tunge numeriske beregning, interaktiv grafikk osv. Bl.a. jobber vi nå med utvikling av en ny programvare for deteksjon av kjernefysiske sprengninger og tidlig varsling av jordskjelv, programvare som behandler store datamengder som samles inn real-time og kontinuerlig fra egne stasjoner.

Vi har i dag et sterkt fagmiljø på programvareutvikling som jobber tett med forskere inne seismologi og geofysikk, mikroseismikk, jordskjelv, seismikk osv., og med stadig økende oppdragsmengde trenger vi å styrke teamet med en software arkitekt.

Som software arkitekt hos oss vil du ha ansvar for tekniske valg og løsninger i utviklingsprosjekter, og fungerer som et bindeledd mellom produkteier og utviklerteam. Arkitekten er den som har totaloversikt over kodebasen og software-systemet, og deltar aktivt i alle deler av software-utviklingen. Hos oss er det ønskelig at en software arkitekt også jobber teknisk, vi tror det er en forutsetning for å få til gode løsninger.

Vi bruker moderne utviklingsverktøy og agile metoder, og prosjektene våre involverer ofte mange parter internt og eksternt.

Noe av den erfaringen og kompetansen vi er på jakt etter er:

  • Mastergrad innen informatikk, teknisk kybernetikk eller annen relevant fagretning
  • Softwarearkitektur
  • Softwareutvikling og bruk av C++ og Python

Vi har et faglig sterkt miljø, og utviklingsavdelingen jobber sammen med noen av verdens ledende forskere innen ulike fagområder. I tillegg jobber vi med løsninger som faktisk gjør verden litt tryggere, noe som gir et sterkt engasjement og ønske om å gjøre en god jobb.

Vi er opptatt av å ha et åpent og godt arbeidsmiljø, hvor vi jobber sammen for å bli bedre og utvikle den beste softwaren mulig.

Arbeidsted er Kjeller.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med våre rådgivere i HA Consulting:
Lars Skovli (tel:48134500 /
) eller Håkon Heskja (tel:90505012 / )

Søknad sendes til  snarest