NORSAR er det norske datasentret for Prøvestansavtaleorganisasjonen (Comprehensive Nuclear Test Ban Organisation, CTBTO) og koordinerer CTBT Young Professionals Network (YPN). NORSAR ønsker å styrke gruppen som arbeider med Prøvestansavtalen og ser etter en student/assistent som kan hjelpe med koordineringsarbeidet.

Arbeidsoppgaver vil være varierte og skje i nært samarbeid med eksperter innenfor arbeidet med Prøvestansavtalen.

Stillingen er deltid og tilsvarer to dagers arbeid i uken, men arbeidstid vil variere noe etter behov.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Utvikle og oppdatere YPNs hjemmeside i samarbeid med vår utvikler, og CTBTO
 • Monitorere, modere og initiere aktivitet på hjemmesiden
 • Være aktiv pådriver for å utvide nettverket
 • Initiere og organisere faglig samarbeid innad i nettverket
 • Organisere faglige og sosiale samlinger (praktisk og innhold)
 • Vedlikeholde samarbeid med liknende nettverk
 • Koordinere og utvikle arbeidet med mentor-gruppen i nettverket
 • Utvikle og vedlikeholde oversikter over medlemmer.

Kvalifikasjoner

Vi søker en omgjengelig person som er proaktiv, er en god lagspiller, er resultatorientert og ikke redd for å være oppsøkende og en pådriver. 

 • Vi ser for oss at du er i gang med en utdannelse innen statsvitenskap, «international relations» eller liknende og har en interesse for internasjonal politikk og nedrustningsspørsmål. Du må ha evne og vilje til å sette deg inn i en rekke tekniske områder.
 • Du kan også studere geofysikk, geofag eller liknede, men ha evne og vilje til å sette deg inn i politiske problemstillinger. 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til andre språk er en fordel.
 • Erfaring fra utvikling og vedlikehold av internettsider er en fordel.
 • Det er fint hvis du har noe arbeidserfaring fra lønnet og/eller frivillig arbeid.

Informasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med Helene Ruud på tel:48218295, e-mail  , og besøk våre hjemmesider http://www.norsar.no

Søknad med CV sendes til  snarest.