Det er mulig å lagre store mengder CO2 på norsk sokkel, og lagringen må skje på en sikker måte. NORSAR er en internasjonalt anerkjent stiftelse med kjernekompetanse på seismologi og geofysikk. Med seg i prosjektet har NORSAR samarbeidspartnere Shell, Total, BP og Alcatel Submarine Networks samt University of Alberta, INGV (Italia) og MRCI (US institutter Battelle og Illinois State Geological Survey).

Tildelingen av midler kommer fra EUs Accelerating CCS Technologies (ACT) program, som ligger 
under forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020. Det overordnede målet med prosjektet er å etablere mikroseismiske overvåkingsteknologier som et allment akseptert verktøy for verifisering av CO2-lagerets integritet.

Skal undersøke den europeiske befolkningens følelse av sikkerhet
Å sikre troverdig, uavhengig og sikker overvåkning av CO2-lagre er en avgjørende komponent i 
forankring av støtte til CCS blant befolkning og beslutningstagere i Europa.

En av utfordringene knyttet til karbonfangst- og lagring i Europa er diskusjoner rundt risiko. Denne 
frykten har satt CCS som klimaløsning under press. Nå skal den første store undersøkelsen av folks oppfattede risiko og meninger om karbonlagring undersøkes. 

– Trygg lagring av COer avgjørende for at man skal lykkes med storskala karbonfangst og lagring. Vårt mål med prosjektet er å finne den mest anvendelige og kostnadseffektive måten å overvåke og verifisere lagringen. Klimaproblematikken er internasjonal, og internasjonalt samarbeid er derfor en nøkkel til framdrift, sier administrerende direktør i NORSAR, Anne Lycke.

Inngår samarbeid med SINTEF
På dagens rundebordskonferanse om sikker lagring signerer SINTEF og NORSAR en samarbeidsavtale om teknologi for verifikasjon og sikker lagring av CO2.

– Vi er svært glade for at sterke kunnskapsmiljøer som SINTEF og NORSAR finner hverandre i et så meningsfylt samarbeid som dette, sier konserndirektør i SINTEF, Morten Dalsmo. 

NORSAR har i lengere tid jobbet for å samle det norske miljøet om sikker lagring.

– Det norske miljøet er verdensledende innenfor CCS og vi er glade for å kunne samle den norske 
innsatsen innenfor lagerovervåkning , sier administrerende direktør Anne Lycke. 

Les mer om prosjektet her og spørsmål rettes til administrerende direktør Anne Lycke på telefon 977 94 966.