Kursbeskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av eurokodens hovedkapitler knyttet til beregning av jordskjelvlaster, vurdering av virkning av grunnforhold, generelle prinsipper ved valg av utforming, konstruksjonsanalyser samt konsekvenser for dimensjoneringen. Deltakerne vil få utdelt en eksempelsamling.

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi oversikt over og forståelse av Eurokode 8, jordskjelvfare, risiko ved jordskjelv og prosjektering mot jordskjelv samt å fremme kompetanse i beregning av konstruksjoner.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for alle som prosjekterer konstruksjoner i Norge. Kurset egner seg også for byggherrer, offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet.

Kursholder

NB! Kurset vil bli avholdt på norsk, med unntak av et par foredrag som vil bli holdt på engelsk.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.