Seismisk modellering

NORSAR er en verdensledende leverandør av seismisk modelleringsprogramvare. Vår programvare brukes til å løse et bredt spekter av oppgaver. Programvaren kan blant annet brukes til optimaliseringer av seismiske undersøkelser; evaluering og planlegging, seismisk modellering og simulering, samt generering av syntetiske seismiske data. Den kan for eksempel forbedre den seismiske innsamlingen, prosesseringen og analysen av letedata. Det gir bedre avbildning av undergrunnen og bidrar til å redusere risikoen og kostnadene i oljeletingen.

Seismisk modellering er et spesielt viktig verktøy i innsamling og prosessering av seismikk. Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvikle de seismiske modelleringsteknikkene våre. NORSARs modelleringsteknologi, som vår seismiske ray-tracing modellering, er markedets mest avanserte. Den brukes i olje- og gassindustrien til å planlegge seismiske undersøkelser og analysere seismiske data. Alle de store oljeselskapene er blant våre kunder.


Mikroseismikk

NORSAR er et verdensledende kompetansesenter for mikroseismiske evalueringer og programvareløsninger. Vi oppdager, lokaliserer og tolker mikroseismiske hendelser under olje- og gassproduksjon, vanninjeksjoner, storskala CO2-injeksjoner og underjordiske gasslagre. Gjennom denne overvåkingen av seismiske effekter har vi opparbeidet oss en unik kompetanse. Mikroseismisk overvåking reduserer driftsrisiko og bidrar til å øke utvinningen av oljereservene på en sikker måte. Denne overvåkingsteknologien er også viktig for å trygg lagring av atomavfall som lagres under bakken, gruvedrift og utnyttelse av geotermisk energi. Vi jobber hele tiden med å forbedre teknologien. Som verdens fremste kompetansemiljø på området, er vi involvert i bransje- og forskningsprosjekter, blant annet gjennom Norges forskningsråd og CLIMIT-fondet og EU.