Påmelding til Geofaredagen 2018 er nå stengt, men hvis du ønsker å delta ta kontakt med Åsta K. Skau på .

Geofarer i Norge

Både menneskelig aktivitet, naturlige prosesser og klimaendringer kan utløse forskjellige typer geofarer («geohazards»), med konsekvenser for menneskeliv, miljø og verdier. På denne konferansen forstås ”geofarer” som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon og naturlig radioaktiv stråling, samt effekter av menneskelig aktivitet.

Kunnskap om disse prosessene i naturen er avgjørende for hvordan samfunnet kan redusere risiko fra geofarer, gjennom forebygging og tilpasning av bygninger og annen infrastruktur.

Kunnskap er viktig for å definere hvilke tiltak vi må gjennomføre for å sikre liv og verdier, både under dagens forhold og ved fremtidige klimaendringer.

Hvem er GEOFAREDAGEN for?

GEOFAREDAGEN skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert.

Målgruppen for GEOFAREDAGEN er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet - neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare. GEOFAREDAGEN er også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer.

Call for Abstracts

Frist for innlevering av sammendrag er mandag 1. oktober.

Mal for sammendrag (abstract template)

Vi takker Norges forskningsråd og sponsorene som sørger for at GEOFAREDAGEN 2018 og ekskursjonen blir et gratis tilbud:

Geofaredagen sponsorer