Student *  
Felles middag (1.11.18): Jeg deltar  
Ekskursjon (2.11.18): Jeg deltar  

* GEOFAREDAGEN gir reisestøtte til studentdeltakere. Studenter vil motta reisestøtte utbetalt gjennom sitt universitet. Endelig beløp for reisestøtte blir ikke klart før regnskapet kan gjøres opp.