• Vil du jobbe hos NORSAR?

  Karriere

  Vil du være med på å gjøre samfunnet tryggere? Vi har nå tre ulike stillinger ledige. Stillingene kan passe for deg som er interessert i maskinlæring og Big Data, bygg og drift av våre stasjoner eller å styrke vår IT-infrastruktur.

 • #WomenInScience hos NORSAR

  Women

  11. februar feiret NORSAR den internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap: #WomenInScience. Gjennom uken intervjuet vi flere av våre kvinnelige kolleger.

 • 2020 – et annerledes år

  Innblikk: Anne

  Hele verden er enige om at 2020 ble et annerledes år – det ble det for NORSAR også. En pandemi har endret vår måte å samarbeide på. Trolig for alltid. Det er svært oppmuntrende å se hvor utholdende og løsningsorienterte teamet i NORSAR og våre samarbeidspartnere er.

 • Forskning for et sikkert Norge: Jordskjelvsonering gir store besparelser

  Innblikk: Soneringskart

  I mars 2020 lanserte vi i NORSAR et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Kartet gir utbyggere og storsamfunnet en mulighet til å spare milliarder av kroner på store utbyggingsprosjekter i årene som kommer. Etterspørselen i markedet har vært god, og så langt har Lillestrøm kommune, sentrale byggherrer og rådgivere tatt i bruk kartet.

 • Verifikasjon og nedrustning

  Innblikk: Verifikasjon

  NORSARs viktigste oppgave er arbeidet med ivaretakelsen av Prøvestansavtalen, ‘Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty’ (CTBT). Avtalen, som ble vedtatt i FN i 1996, forbyr alle kjernefysiske eksplosjoner og testing av kjernevåpen.

 • Interessen for CCS skyter fart i Europa

  Liten CCS

  Klimatoppmøtet i Glasgow er gjennomført. Karbonfangst- og lagring (CCS) oppfattes som en avgjørende løsning for å nå de skjerpede klimamålene i Europa. Med etableringen av Langskip er verdens øyne rettet mot Norge. Nå skal norske NORSAR lede et prestisjeprosjekt om sikker lagring i samarbeid med flere internasjonale aktører.

 • Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden

  Utdeling

  NORSAR gratulerer Svein Mykkeltveit som ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Svein mottok ordenen for langvarig innsats innen kjernefysisk nedrustning og spesielt for arbeid relatert til Prøvestansavtalen, 'Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty' (CTBT).

 • Forbudstraktaten mot kjernevåpen trer i kraft

  Foto: Eskinder Debebe / United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination

  Forbudstraktaten mot kjernevåpen – The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) – trer i kraft 22. januar 2021 i samsvar med traktatens Art. 15 (1) etter 50 ratifikasjoner. Traktatens overordnede mål er en total eliminering av kjernevåpen.

 • Jordskred i Gjerdrum: Seismiske data avviser jordskjelv som årsak

  Skjermdump fra intervju med NRK 31.12.21

  Den 30. desember ble deler av Ask, Gjerdrum, ødelagt av et brutalt jordskred. Lokale innbyggere fortalte pressen om rystelser før jordskredet som de mente kunne være jordskjelv og kontaktet NORSAR. Basert på vårt samarbeid i Europa vet vi at kvikkleireskred kan utløses av jordskjelv selv om dette ikke er dokumentert i Norge tidligere.

 • Jordskjelvfaren i Lillestrøm er kartlagt

  Oversiktsbilde Lillestrøm

  Lillestrøm har som første norske kommune fått vurdert jordskjelvfaren med helt nye data til bruk i sin risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette baserer seg på NORSARs nasjonale soneringskart for jordskjelv som ble lansert i mars. NORSAR har med støtte fra Lillestrøm kommune utarbeidet analysen som har gitt flere viktige anbefalinger for kommunen.

 • Fagansvar for jordskjelv i Norge

  Hav

  Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

 • GoNorth!

  SPITS seismic station at Svalbard

  Dette er navnet på et bredt samarbeid om geoforskning i nordområdene.

 • TURNkey

  TURNkey

  NORSAR er leder for et stort EU finansiert forsknings- og utviklingsprosjekt med formål å gjøre europeiske byer sikrere mot jordskjelv. Dette skal skje gjennom å utvikle et informasjonssystem som skal muliggjøre varsling av jordskjelv og samhandling for rask respons fra publikum og redningsmannskaper.

 • Fare for nye atomprøvesprengninger?

  Nuclear explosion

  Stadig flere stater gir atomvåpen en mer sentral rolle i forsvarsplanleggingen sin. De ruster opp, både kvalitativt – gjennom mer avanserte våpen, og kvantitativt – gjennom å skaffe seg flere kjernevåpen.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00