• Nytt jordskjelvsoneringskart for Norge

    PGA

    Norge har fått et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Det betyr at utbyggere og storsamfunnet til sammen kan spare milliarder av kroner på store utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

  • GoNorth!

    SPITS seismic station at Svalbard

    Dette er navnet på et bredt samarbeid om geoforskning i nordområdene.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00