• Nytt jordskjelvsoneringskart for Norge

  PGA

  Norge har fått et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Det betyr at utbyggere og storsamfunnet til sammen kan spare milliarder av kroner på store utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

 • GoNorth!

  SPITS seismic station at Svalbard

  Dette er navnet på et bredt samarbeid om geoforskning i nordområdene.

 • TURNkey

  TURNkey

  NORSAR er leder for et stort EU finansiert forsknings- og utviklingsprosjekt med formål å gjøre europeiske byer sikrere mot jordskjelv. Dette skal skje gjennom å utvikle et informasjonssystem som skal muliggjøre varsling av jordskjelv og samhandling for rask respons fra publikum og redningsmannskaper.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00