• TURNkey nyhetsbrev: Januar 2022

  Banner January 2022

  I et nytt nyhetsbrev fra januar 2022, presenterer TURNkey resultater fra Work Package 4 og Work Package 5 som nå er avsluttet. Om kort tid vil den endelige plattformen leveres.

 • Den internasjonale dagen for kvinner i forskning og vitenskap!

  Women in Science

  Den 11. februar markerer FN den internasjonale dagen for kvinner og jenter i forskning! I løpet av de siste tiårene har det globale samfunnet gjort mye for å inspirere og engasjere kvinner og jenter innen vitenskap. Likevel er de fortsatt ekskludert fra å delta fullt ut.

 • Enorm trykkbølge registrert etter vulkaneksplosjonen på Tonga

  TONGA

  Etter eksplosjonen på vulkanen Hunga Tonga–Hunga Haʻapa den 15 januar, har flere bølger blitt registrert i atmosfæren. Energien er beregnet på tilsvarende 10 megatonn TNT eksplosiver, 500 ganger større enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima.

 • Forbudstraktaten mot kjernevåpen fyller ett år 

  TPNW signing

  For ett år siden trådte Forbudstraktaten mot kjernevåpen, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), i kraft. I løpet av dette året har traktaten fått stadig større oppslutning og markert en milepæl i bestrebelsene på å eliminere kjernevåpen. 

 • NORSAR signerer snøskredprosjekt om deteksjon og varsling

  Holmbuktura

  Om lag 200 av Norges 1500 snøskredpunkt ligger i Troms og Finnmark. Fylkeskommunen inngår en samarbeidsavtale med NORSAR, NORCONSULT og Submarine Networks Norway for å utvikle en løsning som kan detektere og varsle snøskred og stenge vegen før trafikanter kjører inn.

 • Klarsignal for styrket infrastruktur i Antarktis

  Antarktis

  Forskningsrådet har innvilget 1,4 milliarder kroner til en rekke prosjekter for infrastruktur. NORSAR, med 8 samarbeidspartnere, har fått grønt lys til utvidet forskningsinfrastruktur i Dronning Mauds Land, Antarktis.

 • Prøvestansavtalen er vårt beste forsvar

  BannerlitenCTBT25

  I år fylte Prøvestansavtalen for atomvåpen 25 år. Samtidig moderniserer atomvåpenstatene sine stridshoder og leveringssystemer. Flere stater ønsker seg masseødeleggelsesvåpnene, og den nye avtalen mellom USA, Australia og Storbritannia øker den globale usikkerheten knyttet til (ikke-)spredning av atomvåpen. Prøvestansavtalen er derfor viktigere enn noen gang.

 • Regjeringen satser på Arktis

  Bannerliten

  Arktis er et norsk satsingsområde og blir beskrevet som viktig for å opprettholde nasjonale interesser og styrke Norges rennommé som polar- og havnasjon. I november annonserte regjeringen at GoNorth får ti millioner i ekstrabevilgning. NORSAR sine stasjoner på Svalbard og Bjørnøya er et viktig bidrag i programmet.

 • TURNkey: Nyhetsbrev oktober 2021

  Banner Newsletter 2021

  TURNkey er et EU-finansiert prosjekt i ledelse av NORSAR hvor det overordnede målet er å binde sammen teoretiske systemer og deres praktiske bruk i Europa for å forbedre seismisk motstandskraft før, under og etter et skadelig jordskjelv. Etter sommeren 2021 er flere aktiviteter blitt ferdigstilt.

 • 60 år etter prøvesprengningen av Tsar Bomba

  Tsarliten

  Det er 60 år siden historiens største prøvesprengning. «Tsar Bomba» hadde en sprengkraft på minst 50 megatonn TNT og var 3800 ganger mer ødeleggende enn «Little boy» som ble brukt mot Hiroshima i 1945.

 • Jordskjelvfarer og vårt samfunnsoppdrag

  Jordskjelvliten

  De siste to dagene har NORSAR deltatt i samfunnsdebatten om det som skal bli verdens lengste undersjøiske tunnel. Boknafjordtunnelen, en del av Rogfast, ligger i et av Skandinavias mest aktive jordskjelvområder, likevel er det ikke blitt gjort en seismisk risikovurdering.

 • #PolyPod – Prøvestansavtalen 25 år

  PolyPod

  I dag feirer vi at Prøvestansavtalen åpnet for signaturer for 25 år siden. I den anledning gjestet Svein Mykkeltveit og Anne S. Lycke Polyteknisk Forenings #PolyPod for å snakke om avtalens opprinnelse og status i 2021.

 • NORSAR satser på maskinlæring

  Maskinlæring

  NORSAR satser på maskinlæring for å utvikle ny kunnskap om jordens rystelser. Målet er å være ledende i verden på å bruke maskinlæring og kunstig intelligens for tolkning og bruk av seismologiske data.

 • Å lytte etter militær aktivitet

  PRIO_liten

  Hvordan kan kunnskap om infralyd anvendes for å overvåke militær aktivitet? NORSAR og Peace Research Institute Oslo (PRIO) har startet et forskningssamarbeid for å finne ut av nettopp det.

 • Samarbeid mellom NORSAR og Sentral-Asia

  Bishkek

  NORSAR har siden 1990-tallet støttet kompetansebygging og teknologiutvikling i Sentral-Asia. Utenriksdepartementet har finansiert flere samarbeidsprosjekter med mål om å styrke verifikasjonsregimet til Prøvestansavtalen i regionen siden 2006.

 • Nedrustning av kjernevåpen

  Banner

  Den 15. april deltok vi på et webinar om nedrustning av kjernevåpen. Som nasjonalt datasenter for Prøvestansavtalen har vi erfaring med å verifisere overholdelse av prøvestansmoratoriet for kjernefysiske eksplosjoner.

 • Jakten på meteoritten i Løten

  I januar kunne vi i NORSAR melde om registreringer av en meteor som brøt lydmuren og traff bakken med et smell. Vi har vært ute på leting – igjen.

 • 10 år siden naturkatastrofen og ulykken i Fukushima

  Fukushima_liten

  For ti år siden ble vi minnet på hvor hardt naturkatastrofer kan ramme oss. 19.000 liv gikk tapt, én million hjem ødelagt og kritisk infrastruktur skylt vekk. Hva skjedde ved Fukushima for ti år siden?

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00