Visning:
 • Langvarig samarbeid med USA

  group photo banner

  Denne uken hadde NORSAR gleden av å være vertskap for representanter fra AFTAC, en svært verdifull samarbeidspartner med et langvarig partnerskap som går tilbake til tidlig på 1970-tallet.

 • 2022 - Et innblikk

  2022 ET INNBLIKK

  2022 var et godt år for oss i NORSAR. I årsmeldingen fra 2022 kan du lese om vårt viktige arbeid innen prøvestansavtalen, fiberteknologi, trygg lagring av CO2 og vår forskning på sikre samfunn mot naturfarer.

 • 53 år med Ikkespredningsavtalen for kjernevåpen

  NPT in the UN

  Den 5. mars 1970 trådte Ikkespredningsavtalen i kraft, en av verdens viktigste nedrustning- og våpenkontrollavtalen for kjernevåpen. 191 land har så langt ratifisert avtalen og gjør den dermed til den nedrustningsavtalen med størst oppslutning. Norge ratifiserte avtalen i 1969.

 • Vi feirer #WomenInScience!

  Women in science day

  Lørdag 11. februar feirer vi den internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap. Målet med markeringen er å øke representasjonen av kvinner innen vitenskapelige virksomheter og fagdisipliner. Bli kjent med noen av den kvinnelige kraften hos oss!

 • Vår stolte historie er nå blitt bok

  bokomslaget

  I over 50 år har NORSAR deltatt med unik ekspertise i utviklingen og design av Prøvestansavtalens verifikasjonssystem, samt vært en viktig aktør i prøvestansavtaleorganisasjonen (CTBTO). Nå har vi endelig en bok som dokumenterer vår stolte historie på området.

 • Global DAS monitoring month

  map

  IRIS Distributed Acoustic Sensing (DAS) Research Coordination Network (RCN) koordinerer en global målekampanje for fibersystemer i perioden 1.-28. februar 2023.

 • MEDiate

  MEDiate

  NORSAR leder et nytt EU prosjekt. Sammen med Oslo kommune og partnere fra 6 europeiske land, skal prosjektet MEDiate forbedre beslutningsgrunnlaget og systemene for å håndtere risiko ved kombinerte naturkatastrofer.

 • Bygger kapasitet i Sentral-Asia på Prøvestansområdet

  Teknologiutvikling i Sentral-Asia

  NORSAR har siden 1990-tallet støttet kompetansebygging og teknologiutvikling i Sentral-Asia. Utenriksdepartementet har finansiert flere samarbeidsprosjekter med mål om å styrke verifikasjonsregimet til Prøvestansavtalen i regionen siden 2006. Denne uken ble det langvarige samarbeidet markert.

 • NORSAR teknologi på børs!

  Banner Wavetrain

  I dag børsnoteres selskapet Nordic Technology Group (NTG). I denne gruppen inngår Wavetrains Systems som for 12 år siden satte seg som mål å gjøre det tryggere å krysse togspor. Forsking og utvikling fra NORSAR har gjort dette mulig.

 • Ny teknologi innen veiovervåkning

  Snøskred over vei

  NORSAR samarbeider i et snøskredprosjekt som bruker fiberbaserte målinger for å se om biler kan være skjult av snøras. Fiberkabler som er gravd ned langs skredutsatte veier kan måle og overvåke rystelser forårsaket av blant annet ras og biltrafikk.

 • TURNkey nyhetsbrev: Januar 2022

  Banner January 2022

  I et nytt nyhetsbrev fra januar 2022, presenterer TURNkey resultater fra Work Package 4 og Work Package 5 som nå er avsluttet. Om kort tid vil den endelige plattformen leveres.

 • Den internasjonale dagen for kvinner i forskning og vitenskap!

  Women in Science

  Den 11. februar markerer FN den internasjonale dagen for kvinner og jenter i forskning! I løpet av de siste tiårene har det globale samfunnet gjort mye for å inspirere og engasjere kvinner og jenter innen vitenskap. Likevel er de fortsatt ekskludert fra å delta fullt ut.

 • Enorm trykkbølge registrert etter vulkaneksplosjonen på Tonga

  TONGA

  Etter eksplosjonen på vulkanen Hunga Tonga–Hunga Haʻapa den 15 januar, har flere bølger blitt registrert i atmosfæren. Energien er beregnet på tilsvarende 10 megatonn TNT eksplosiver, 500 ganger større enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima.

 • Forbudstraktaten mot kjernevåpen fyller ett år 

  TPNW signing

  For ett år siden trådte Forbudstraktaten mot kjernevåpen, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), i kraft. I løpet av dette året har traktaten fått stadig større oppslutning og markert en milepæl i bestrebelsene på å eliminere kjernevåpen. 

 • NORSAR signerer snøskredprosjekt om deteksjon og varsling

  Holmbuktura

  Om lag 200 av Norges 1500 snøskredpunkt ligger i Troms og Finnmark. Fylkeskommunen inngår en samarbeidsavtale med NORSAR, NORCONSULT og Submarine Networks Norway for å utvikle en løsning som kan detektere og varsle snøskred og stenge vegen før trafikanter kjører inn.

 • Klarsignal for styrket infrastruktur i Antarktis

  Antarktis

  Forskningsrådet har innvilget 1,4 milliarder kroner til en rekke prosjekter for infrastruktur. NORSAR, med 8 samarbeidspartnere, har fått grønt lys til utvidet forskningsinfrastruktur i Dronning Mauds Land, Antarktis.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00