Visning:
 • Fiberopptikk skal gi bedre varsling av snøskred

  Skredvarsling

  Det nye systemet er rimeligere og enklere å ta i bruk enn eksisterende systemer og det kan gi en mer nøyaktig deteksjon av snøskred. Skredvarslingssystemet, som er testet ut i Troms og Finnmark, skal også kunne brukes til å overvåke biltrafikk.

 • ACT - Accelerating CCS Technologies

  ENSURE

  ACT er et internasjonalt initiativ for å etablere karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) som et tiltak for å begrense global oppvarming.

 • Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden

  Utdeling

  NORSAR gratulerer Svein Mykkeltveit som ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Svein mottok ordenen for langvarig innsats innen kjernefysisk nedrustning og spesielt for arbeid relatert til Prøvestansavtalen, 'Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty' (CTBT).

 • Forbudstraktaten mot kjernevåpen

  Foto: Eskinder Debebe / United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination

  Forbudstraktaten mot kjernevåpen – The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) – trådte i kraft 22. januar 2021 i samsvar med traktatens Art. 15 (1) etter 50 ratifikasjoner. Traktatens overordnede mål er en total eliminering av kjernevåpen.

 • Jordskred i Gjerdrum: Seismiske data avviser jordskjelv som årsak

  Skjermdump fra intervju med NRK 31.12.21

  Den 30. desember ble deler av Ask, Gjerdrum, ødelagt av et brutalt jordskred. Lokale innbyggere fortalte pressen om rystelser før jordskredet som de mente kunne være jordskjelv og kontaktet NORSAR. Basert på vårt samarbeid i Europa vet vi at kvikkleireskred kan utløses av jordskjelv selv om dette ikke er dokumentert i Norge tidligere.

 • Jordskjelvfaren i Lillestrøm er kartlagt

  Oversiktsbilde Lillestrøm

  Lillestrøm har som første norske kommune fått vurdert jordskjelvfaren med helt nye data til bruk i sin risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette baserer seg på NORSARs nasjonale soneringskart for jordskjelv som ble lansert i mars. NORSAR har med støtte fra Lillestrøm kommune utarbeidet analysen som har gitt flere viktige anbefalinger for kommunen.

 • Fagansvar for jordskjelv i Norge

  Hav

  Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

 • GoNorth!

  SPITS seismic station at Svalbard

  Dette er navnet på et bredt samarbeid om geoforskning i nordområdene.

 • Fare for nye atomprøvesprengninger?

  Nuclear explosion

  Stadig flere stater gir atomvåpen en mer sentral rolle i forsvarsplanleggingen sin. De ruster opp, både kvalitativt – gjennom mer avanserte våpen, og kvantitativt – gjennom å skaffe seg flere kjernevåpen.

 • LØRN.TECH podcast om jordskjelv

  LØRN.TECH

  NORSARs Volker Oye har blitt intervjuet av Silvija Seres i podcasten LØRN.TECH. I podcasten forklarer Volker mer om hvordan NORSAR jobber med jordskjelvforskning og hva forskningen kan brukes til.

 • NORSAR Software Suite 2019

  N2D Model

  NORSAR Software Suite 2019 introduserer det avanserte og kraftige NORSAR-2D Ray Modelling-verktøyet i en helt ny brukervennlig innpakning. Det er det første trinnet mot en full integrasjon i NORSAR Software Suite-rammeverket.

 • Indo-Norwegian project

  Indo-Norwegian project

  The earthquakes triggered by water level fluctuations of the Koyna and Warna reservoirs 200 km south of Mumbai are the world’s best known example of reservoir triggered seismicity (RTS).

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00