Ny styreleder

Vi takker Kim Traavik for innsatsen som styreleder i NORSAR de siste 3 årene! Kim har sittet i styret i til sammen 6 år og vi setter stor pris på kunnskapen han har delt fra sin lange erfaring i utenrikstjenesten og i nedrustningsspørsmål.  

Per Arild Reksnes tar over som styreleder etter Kim. Per Arild har sittet i styret i 4 år, har lang erfaring fra olje- og gassvirksomhet og en viktig teknologi- og ledelseserfaring som vil fortsette å komme NORSAR til nytte. Vi ser frem til samarbeidet i en ny rolle!

per arold

Ny styreleder i NORSAR: Per Arild Reksnes

Styrets sammensetning

Når Kim trer ut av styret er Ole Harbitz oppnevnt som nytt styremedlem. Ole er nylig pensjonert fra stillingen som leder i DSA, tidligere Strålevernet, og vil bringe mange nyttige erfaringer inn i NORSARs arbeid. 

ole

Nytt styremedlem: Ole Harbitz. Foto:Privat

De ansatte har valgt Ivan van Bever som nytt styremedlem. Ivan har erfaring fra styret som vara og har vikariert i ett år. 

Styret i NORSAR er et flott team med bred erfaringsbakgrunn og består av: 

Per Arild Reksnes, styreleder
Nils Kalstad (NTNU), styremedlem
Mette Vågnes Eriksen (Polyteknisk forening), styremedlem
Liv Kari Skuldal Hansteen (Rådgivende ingeniørers forening), styremedlem
Ole Harbitz, styremedlem
Tina Kaschwich, ansattrepresentant
Ivan van Bever, ansattrepresentant

NORSARs styre velges av en styreutvelgelseskomite bestående av styreleder i NORSAR, den til enhver tid leder av nedrustningsseksjonen i UD og en person oppnevnt av Forskningsrådet. Administrerende direktør i NORSAR er sekretær for komiteen. Styremedlemmene oppnevnes for en 3-års periode.