Prosjektet, som går under navnet ENSURE (Effective monitoring of long-term site stability for transparent carbon capture and storage hazard assessment), får støtte av EU sitt ERA NET Cofund program ACT, som ligger under forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020. ACT står for Accelerating CCS Technologies, og er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og innovasjon innen CO2-håndtering. Seksten land og regioner er med i samarbeidet, som blir koordinert av Norges Forskningsråd. 

Prosjektet ENSURE har oppstart i oktober 2021 og skal gå over tre år. Det overordnede målet med prosjektet er å etablere at mikroseismiske overvåkingsteknologier ikke bare er robuste og kostnadseffektive, men også et offentlig akseptert verktøy for verifisering av CO2-lagerets integritet. Med seg i prosjektet har NORSAR åtte samarbeidspartnere fra syv land, blant dem industripartnerne Shell, Total, bp og ASN. Se oversikt over alle NORSARs samarbeidspartnere i illustrasjonen.

– Trygg lagring av CO2 er avgjørende for at man skal lykkes med storskala karbonfangst og lagring. Vårt mål med prosjektet er å finne den mest anvendelige og kostnadseffektive måten å gjøre dette på. Dette gjør vi ved å gå ut i felt og teste de ulike konseptene på eksisterende CO2-lagre. Det blir ekte forskning på ekte data, og jeg har stor tro på at dette blir bra, sier Volker Oye, Forskningsleder og seismolog i NORSAR. 

Komplekst forskningsprosjekt
Prosjektet som skal ledes av NORSARs Bettina Goertz-Allmann, er delt opp i tre arbeidspakker. Første pakke skal identifisere faktorer som kan føre til falske negative og falske positive resultater, og skal lede til anbefalinger for utforming av det mest egnede og kostnadseffektive monitoreringsnettverket. Pakke to omhandler analyse om integritet og stabilitet av lageret, hvor forskerne sammenlikner målingsdata fra teststedene. I arbeidspakke tre skal oppfatningen og meningene om CO2-lagring avdekkes gjennom ulike interessentanalyser, i tillegg vil kommunikasjon av forskningsresultatene stå i fokus. De fem testområdene er i Europa og Nord-Amerika.

– Det har vært en omfattende søknadsprosess hvor vi satt opp et solid forskningsprosjekt med gode samarbeidspartnere. Det blir veldig bra å endelig komme ordentlig i gang, sier Bettina Goertz-Allmann, prosjektleder av ENSURE og seismolog i NORSAR.