• Vi hører Nord-Korea!

    North Korea testsite

    NORSARs stasjoner i Norge hører når det sprenger i Nord-Korea. Vi er en av få uavhengige røster som kan bekrefte eller avkrefte atomprøvesprengninger.

  • Towards more reliable wind measurements

    NORSAR is instrumentally monitoring the vibrations of a 68-meter high wind mast at Nautneset

    Within the framework of a recently started pilot project with Kjeller Vindteknikk, NORSAR has instrumented a 68-meter-high wind mast which is located at Nautneset at the north-west coast of Norway.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00