• Vi hører Nord-Korea!

    North Korea testsite

    NORSARs stasjoner i Norge hører når det sprenger i Nord-Korea. Vi er en av få uavhengige røster som kan bekrefte eller avkrefte atomprøvesprengninger.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00