Økonomisjef

Vi søker en dyktig økonomisjef som vil få en sentral rolle i NORSAR, og som skal være en støttespiller for øvrig ledelse og organisasjonene som helhet. Viktige oppgaver vil være:

 • Være en sentral del av ledergruppen med ansvar for økonomioppfølging og resultatrapportering.
 • Controlleroppgaver som f.eks. å bistå avdelingslederne, følge opp drift og prosjekter, ad hoc analyser og risiko vurderinger etc.
 • Bistå inn i forretningsutvikling, inkludert finansiering av ulike prosjekter og samarbeid med eksterne partnere med sikte på eventuell kommersialisering av NORSAR-produkter og -teknologi.
 • Være ansvarlig for og koordinere aktiviteter som budsjettprosesser, arbeidsprogram, utredninger, strategiarbeid mm.
 • Kontrakter – gjennomgang og kvalitetssikring av kommersielle avtaler for å minimere risiko og sikre NORSARS interesser.
 • Oppfølging og kvalitetssikring av eksternt regnskapsbyrå

Økonomisjefen rapporterer til Administrerende Direktør og sitter i NORSARs ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker deg som har jobbet i en sentral økonomifunksjon, være seg controller, økonomisjef eller annen tilsvarende rolle, og som virkelig ønsker å bidra i videreutviklingen av NORSAR. Vi er spesielt på jakt etter følgende erfaring og kompetanse:

 • Controllererfaring iht å følge opp drift og prosjekt
 • Ledererfaring
 • Erfaring med å være en støtte og sparringpartner for andre ledere
 • Sterk analytisk med solid Excel-kompetanse
 • Jobbet tett med forretningsutvikling og/eller strategiske prosjekt

Rett kandidat er strukturert, proaktiv og selvstendig, og har evnen til både å se helheten og gå ned i detaljene når det er behov. Du snakker og skriver engelsk flytende.

Vi tilbyr

NORSAR er verdensledende innenfor sitt område, og jobber med oppgaver som er svært viktig for Norge som nasjon. Det vil være en variert og til tider hektisk hverdag hvor du jobber sammen med svært dyktige kollegaer i ulike aldre og med mange nasjonaliteter. Du får en sentral rolle med anledning til å påvirke den videre utviklingen av NORSAR.

Send søknad med CV og søknadsbrev til careers@norsar.no snarest og senest 12.mai 2017. For mer informasjon besøk våre hjemmesider www.norsar.no, eller kontakt Adm. direktør Anne Strømmen Lycke på tlf. 977 94 966.


Last ned stillingsannonsen som PDF.