NORSAR ønsker å styrke virksomheten innenfor ulike aspekter av jordskjelvanalyse, og søker en avdelingsleder for dette. Bruksområder kan være dimensjonering av konstruksjoner, jordskjelv (www.norsar.no/soneringskart), rasovervåking, driftsovervåking av infrastruktur/tekniske installasjoner, overvåking av jordskjelv, sivil beredskap og hendelsesoppklaring etc.  Prosjektporteføljen består av aktiviteter i Norge og internasjonalt og er en blanding av forskning, utvikling og forskningsbaserte tjenesteprosjekter.

For å tilgjengeliggjøre og utnytte potensialet i vår kompetanse og derigjennom skape et sikrere og tryggere samfunn, trenger vi en proaktiv avdelingsleder som kan lede og videreutvikle dette arbeidet. Hovedoppgaven vil bli utvikling av nye tjenester og konsept samt salg i Norge og internasjonalt.   Vi ser et betydelig potensial for videre vekst og utvikling. Du vil i samarbeid med resten av NORSAR-teamet, levere forskningsbaserte tjenester, langsiktige monitoreringsoppdrag, kunnskapsformidling osv.

Ansvar og viktige arbeidsoppgaver vil være:

  • Lede arbeidet med å utvikle tjenester og konsepter
  • Etablere relasjoner med eksiterende og nye kunder og samarbeidspartnere – nasjonalt og internasjonalt
  • Jobbe proaktivt med innsalg av tjenester til offentlige og private virksomheter
  • Koordinere interne ressurser og sikre leveranser

Vi søker derfor etter en dyktig og fremtidsrettet avdelingsleder som kan være med å sikre NORSAR sin posisjon som Norges ledende aktør innen jordskjelv-relaterte tjenester og overvåking.

Kvalifikasjoner

  • Solid naturfaglig forankring og teknologisk forståelse og interesse
  • Erfaring med tjeneste- og konseptutvikling basert på teknologi og vitenskap
  • Erfaring med kunder og samarbeidspartnere
  • Gjerne erfaring fra bygg & anlegg og / eller samferdselssektoren
  • Flytende norsk muntlig og skriftlig
  • En utadvendt og samarbeidsorientert personlighet

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Mulighet for vekst. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning.

Dersom du ønsker mer informasjon om rollen, ta kontakt med Administrerende Direktør Anne Strømmen Lycke på  tel:97794966Du kan også kontakte vår rådgiver i HA Consulting, Håkon Heskja på tel:90505012

For å søke, send CV til