NORSAR jobber for å bidra til et sikrere samfunn og en tryggere verden. Derfor bygger og drifter vi avanserte målestasjoner blant annet på Svalbard, Bjørnøya, Hamar, Finnmark, Sydpolen. Stasjoner som lytter til jorden og atmosfæren for å detektere naturlige og menneskeskapte rystelser og bølgesignaler. Dermed kan vi oppdage og varsle om atomprøvesprengninger, jordskjelv, ras og andre hendelser. Vi henter også inn data til forskningsprosjekter knyttet til klimamodeller, undergrunnslagring og beredskap.

Våre stasjoner må ha 24/7 oppetid, og bygges ofte på isolerte og vanskelig tilgjengelige lokasjoner med krevende klimatiske forhold. Det stiller store krav til driftssikkerhet. Stasjonene har avanserte sensorløsninger som kombinerer ulike teknologier, strømforsyning som benytter generatorer, solcelle, vindmølle og med kommunikasjonsløsninger via satellitt, fiber, telekabler, GSM/4G osv.  NORSAR er anerkjent for å bygge robuste og driftssikre stasjoner.

Vår driftsavdeling har ansvar for å kvalifisere og teste utstyr, bygge stasjoner og drifte og vedlikeholde dem.  Arbeidet utføres både på Kjeller og ute i felt. Vi trenger nå å styrke avdelingen med en ny driftsingeniør.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

Som driftsingeniør vil du jobbe med både drift og vedlikehold av eksisterende stasjoner, samt planlegging og bygging av nye stasjoner. 

Viktige oppgaver vil være

 • Test og verifisering av utstyr/instrumenter før installasjon og i felt
 • Bygging og installasjon av nye stasjoner og utstyr/instrumenter
 • Drift og vedlikehold av eksisterende stasjoner
 • Dokumentasjon, både ifm eksiterende stasjoner og vedlikehold, og ved installasjon av nytt utstyr
 • Planlegge arbeid for å sikre forutsigbarhet
 • Innkjøp og leverandøroppfølging
 • Sikring av installasjoner
 • HMS pådriver

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner knyttet til drift og vedlikehold, og håper du kan være med å hjelpe oss i å systematisere drift, styrke fokus på proaktivt vedlikehold, sikre dokumentasjon og generelt bidra til et godt arbeidsmiljø i avdelingen.

Arbeidssted er Kjeller - noe reisevirksomhet må påregnes.

Ønsket erfaring og kvalifikasjoner

Du kan ha erfaring fra ulike bransjer og teknologier, men det er ønskelig med kjennskap til noen av følgende områder:

 • Geoteknikk
 • Industriell instrumentering
 • Strømforsyninger og svakstrømanlegg
 • Måleteknikk
 • Hardwareløsninger og instrumentering i utfordrende miljø
 • Kvalitetskontroll og dokumentasjon
 • Prosjektmetodikk, gjerne prosjektledelse
 • Leverandøroppfølging

Du har høyere teknisk utdanning kombinert med relevant arbeidserfaring. Erfaring som feltingeniør eller serviceingeniør relatert til teknisk måleutstyr er en fordel.

Vi søker en omgjengelig person som er strukturert, praktisk, selvstendig og resultatorientert.

Søkere må ha førerkort klasse B og beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jon Magnus Christensen på telefon 988 22 761, e-post , eller personalkoordinator Toril Tømte telefon 951 48 380, e-post , og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Om dette er interessant, send oss din CV på snarest.