NORSAR jobber for å bidra til et sikrere samfunn og en tryggere verden. Vi drifter et nettverk av avanserte målestasjoner blant annet på Svalbard, i Karasjok, på Hamar, og i Antarktis.  Dette er stasjoner som lytter til jorden og atmosfæren for å detektere naturlige og menneskeskapte rystelser. Hensikten er å oppdage og varsle om atomprøvesprengninger, jordskjelv, ras og andre hendelser. I tillegg bidrar stasjonene med data til forskningsprosjekter knyttet til klimamodeller, undergrunnslagring og beredskap.  

Våre stasjoner har en 24/7 oppetid, og ligger ofte på isolerte og vanskelig tilgjengelige steder med krevende klimatiske forhold. Det stiller store krav til driftssikkerhet. Stasjonene har avanserte sensorløsninger som kombinerer ulike teknologier, strømforsyning som benytter generatorer, solcelle, vindmølle og med kommunikasjonsløsninger via satellitt, fiber, telekabler, GSM/4G osv.  NORSAR er anerkjent for å bygge robuste og driftssikre stasjoner.  

Stillingen vil inngå i driftsavdelingen som har ansvar for å kvalifisere og teste utstyr, bygge stasjoner og drifte og vedlikeholde dem.  Arbeidet utføres både på Kjeller og ute i felt.  

Sentrale arbeidsoppgaver 

Som driftsingeniør vil du jobbe med drift og vedlikehold av eksisterende stasjoner, samt planlegging og bygging av nye stasjoner.   

Viktige oppgaver vil være: 

 • Test og verifisering av utstyr/instrumenter før installasjon og i felt. 
 • Bygging og installasjon av nye stasjoner og utstyr/instrumenter.  
 • Drift og vedlikehold av eksisterende stasjoner. 
 • Dokumentasjon av arbeidet, for både eksiterende stasjoner og vedlikehold, og ved installasjon av nytt utstyr.  
 • Planlegge arbeid for å sikre forutsigbarhet  

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for drift og vedlikehold, og håper du kan bidra i arbeidet med å systematisere drift, styrke fokus på vedlikehold, sikre dokumentasjon og generelt bidra til et godt arbeidsmiljø i avdelingen. 

Arbeidssted er Kjeller. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Ønskede kvalifikasjoner 

Vi søker en person med høyere teknisk utdanning og som har relevant arbeidserfaring. Erfaring som feltingeniør eller serviceingeniør relatert til teknisk måleutstyr er en fordel. 

Det er ønskelig med kjennskap til en eller flere av følgende områder: 

 • Geoteknikk 
 • Automasjon
 • Industriell instrumentering  
 • Strømforsyninger og svakstrømanlegg  
 • Måleteknikk 
 • Maskinvareløsninger og instrumentering i utfordrende miljø   
 • Prosjektmetodikk, gjerne prosjektledelse 

Vi søker en omgjengelig person som er strukturert, praktisk, selvstendig og resultatorientert. 

Søkere må ha førerkort klasse B og beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig. 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Fleksible arbeidsvilkår 
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Konkurransedyktig lønn 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jon Magnus Christensen på 988 22 761, e-post , eller personalkoordinator Toril Tømte på 951 48 380, e-post .  

Alle søknader og henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

Mer info om oss finner du på www.norsar.no

Om dette er interessant, send oss din søknad og CV på  innen 5. april.