Forsknings- og utviklingsprosjektene våre omfatter blant annet temaene sikring av bygg og infrastruktur ved jordskjelv, CO2 lagring, rassikring og -varsling, menneskeskapte rystelsers innvirkning på konstruksjoner, hendelsesoppklaring ved ulykker osv.

For å kunne levere slike samfunnskritiske prosjekter, samt utvikle nye områder hvor vår kunnskap kan bidra til et sikrere samfunn, trenger vi nå en leder for samfunnskontakt som kan hjelpe oss med å organisere hverdagen og arbeide med eksisterende og nye samarbeidspartnere.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Avlaste administrerende direktør med kontaktskapende virksomhet
 • Etablere strategiske planer som støtter opp under og videreutvikler forretningsområder og ideer for å plassere NORSAR som en viktig samfunnsaktør
 • Bidra til å utvide virksomheten innenfor nedrustningsfeltet
 • Støtte til utarbeidelse og kvalitetssikring av rapporter, søknader og kontrakter
 • Ta et ansvar for websider og hvordan digitale flater brukes
 • Bidra til kommunikasjon med samarbeidspartnere rundt aktive prosjekt og nye muligheter
 • Proaktivt finne nye muligheter for søknader og prosjekt
 • Bygge nettverk og relasjoner med eksisterende og nye samarbeidspartnere
 • Selge inn ideer og prosjekter på sikt

Vi tror det er viktig at du har en grunnleggende faglig forståelse for det vi driver med, og hvordan vår kunnskap kan gi nytte i samfunnet rundt oss.   Vi ser spesielt etter følgende erfaring, kompetanse og ferdigheter:

 • Høyere utdanning og analytiske egenskaper
 • Evnen til å bygge relasjoner og nettverk, uredd som kontaktskaper
 • Må beherske norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig
 • Proaktiv og selvstendig, liker å forbedre rutiner som sikrer mer tid til det som er viktig

Vi søker deg som trives med en blanding av systematikk og rutinepregede oppgaver, samtidig som du trigges av å jobbe opp mot samarbeidspartnere i inn og utland både sammen med forskerne og på selvstendig basis. Du takler et til tider stort arbeidspress og evner å prioritere oppgaver i en hverdag hvor mange ønsker ditt bidrag inn i prosjekter.

Du vil få jobbe sammen med noen av verdens fremste forskere innen sine områder, og jobbe med prosjekter som er viktige for samfunnet. Vi ønsker også at dette skal være en rolle for deg som ønsker å utvikle deg innen nettverksledelse og formidling av forskning.

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med administrerende direktør Anne Strømmen Lycke på telefon 977 94 966, e-mail .

Søknad med CV sendes til snarest og senest 15.11.2021.