Viktige oppgaver vil være:

 • Være en sentral del av ledergruppen med ansvar for økonomioppfølging og resultatrapportering.
 • Controlleroppgaver som f.eks. å bistå avdelingslederne, følge opp drift og prosjekter, ad hoc analyser og risiko vurderinger etc.
 • Bistå inn i forretningsutvikling, inkludert finansiering av ulike prosjekter og samarbeid med eksterne partnere med sikte på eventuell kommersialisering av NORSAR-produkter og -teknologi.
 • Være ansvarlig for og koordinere aktiviteter som budsjettprosesser, arbeidsprogram, utredninger, strategiarbeid mm.
 • Kontrakter og anskaffelser – gjennomgang og kvalitetssikring av kommersielle avtaler for å minimere risiko og sikre NORSARS interesser.
 • Oppfølging og kvalitetssikring av eksternt regnskapsbyrå

Økonomisjefen rapporterer til Administrerende Direktør og sitter i NORSARs ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker deg som har jobbet i en sentral økonomifunksjon, være seg controller, økonomisjef eller annen tilsvarende rolle, og som virkelig ønsker å bidra i videreutviklingen av NORSAR. Vi er spesielt på jakt etter følgende erfaring og kompetanse:

 • Controllererfaring iht å følge opp drift og prosjekt
 • Ledererfaring
 • Erfaring med å være en støtte og sparringpartner for andre ledere
 • Sterk analytisk med solid Excel-kompetanse
 • Jobbet tett med forretningsutvikling og/eller strategiske prosjekt

Rett kandidat er strukturert, proaktiv og selvstendig, og har evnen til både å se helheten og gå ned i detaljene når det er behov. Du snakker og skriver engelsk flytende.

Vi tilbyr

NORSAR er verdensledende innenfor sitt område, og jobber med oppgaver som er svært viktig for Norge som nasjon. Forskningen på NORSAR har resultert i mange kommersielle produkter og løsninger, og fremover er det flere muligheter til å kommersialisere teknologi og innsikt med potensielt stor verdi for samfunnet og NORSAR. Det vil være en variert og til tider hektisk hverdag hvor du jobber sammen med svært dyktige kollegaer i ulike aldre og med mange nasjonaliteter. Du får en sentral rolle med anledning til å påvirke den videre utviklingen av NORSAR.

Send søknad med CV snarest. For mer informasjon kontakt vår rådgiver Håkon Heskja i HA Consulting på tlf.: 90 50 50 12.