I NORSAR jobber vi med utvikling av teknisk software som både brukes for å ivareta våre samfunns- og forskningsoppdrag samt kommersiell software som selges internasjonalt. Dette er både desktopløsninger og client-server med store datamengder, maskinlæring, tunge numeriske beregning, signalanalyse, interaktiv grafikk osv.  

Bl.a. jobber vi nå med utvikling av en ny programvare for deteksjon av kjernefysiske sprengninger og tidlig varsling av jordskjelv, programvare som behandler store datamengder som samles inn real-time og kontinuerlig fra egne stasjoner.

Vi har i dag et sterkt fagmiljø på programvareutvikling som jobber tett med forskere inne seismologi og geofysikk, mikroseismikk, jordskjelv, seismikk osv., og med stadig økende oppdragsmengde trenger vi å styrke teamet med en erfaren programvareutvikler.

Utviklere hos oss jobber med alle faser i produktutviklingen, fra analyse, design og utvikling, til implementering, testing og vedlikehold. Vi bruker state-of-the-art utviklingsverktøy (som Confluence, Bitbucket, Jenkins, Gliffy osv) og agile metoder, og jobber tett med forskerne for å få til de beste løsningene.

Noe av den erfaringen og kompetansen vi er på jakt etter er:

  • Master i informatikk, teknisk kybernetikk eller lignende
  • C++ og Python.
  • Bruk av numpy til numeriske beregninger
  • Bruk Qt for GUI-utvikling er en fordel
  • God forståelse GUI design

 Vårt utviklingsteam brenner for softwareutvikling, og vi tror du også har en slik passion for faget og teknologi. NORSAR samler inn enorme datamengder real-time fra ulike stasjoner kontinuerlig, datasett som ved hjelp av god programvare og maskinlæring brukes for å skape et tryggere samfunn.

Vi er opptatt av å ha et åpent og godt arbeidsmiljø, hvor vi jobber sammen for å bli bedre og utvikle den beste softwaren mulig.

Arbeidsted er Kjeller.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med Arve E Mjelva på tel:90200282 e-mail , eller personalkoordinator Toril Tømte tel: 951 48 380, e-mail , og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Søknad med CV sendes til snarest.