Vi har en unik kompetanse på bearbeiding og tolkning av slike data, og har utviklet verdens første automatiske tolkningssystem for deteksjon av prøvesprengninger og jordskjelv. I tillegg utforsker vi andre typer instrumentering som fiber optiske kabler for å registrere rystelser og ser på hvordan edge computing kombinert med ML kan gjøre slike system mer anvendbare.

Disse systemene kan optimaliseres og effektiviseres med maskinlærings-algoritmer kombinert med dyp innsikt i signalbehandling for videre automatisering og gjenkjenning av ulike hendelser. Dette tror vi kan etablere nye prototyper og kommersielle programvareløsninger i hele prosjektporteføljen innenfor jordskjelvsanalyse (naturlige og menneskeskapte), signalprosessering, bølgeforplantning, infralyd og atombombedeteksjon. 

Det er stor aktivitet innenfor fagfeltet maskinlæring både i Norge og internasjonalt, men det er få som adresserer koblingen til jordens rystelser og informasjon som skjuler seg i disse dataene. Vi tror det ligger stor verdi og mange muligheter i å utforskere dette nærmere. Derfor setter vi nå sammen et forskerteam og dedikerer betydelige ressurser med et mål om å bli ledende i verden på å bruke maskinlæring og kunstig intelligens for tolkning og bruk av seismologiske data. 

Foreløpig har vi identifisert følgende områder som spesielt interessant for å utnytte potensialet i maskinlæring: 

 • Vesentlig forbedrede automatiske deteksjoner av hendelser som jordskjelv, ulykker, eksplosjoner og prøvesprengninger
 • Rystelseskartlegging i tunneler, rasutsatte fjellsider, underjordiske lagre m.v.
 • Rystelseskartlegging i løsmasser (eks leire)
 • Vannlekkasjer i lavtrykksrør
 • Distribuert dataprosessering

For å lede dette forskningsarbeidet søker vi nå en prosjektleder som får det faglige ansvaret for NORSARS arbeid innen maskinlæring. 

Viktige oppgaver for vår nye prosjektleder vil være:

 • Ansvar for faglig utvikling og lede både eget prosjektteam og et internt fagnettverk på tvers av forskningsområdet
 • Initiere ideer for ny forskning og videreutvikling av eksisterende kompetanse og teknologi
 • Øke bruk av maskinlæring i NORSAR sin totale forskningsportefølje 
 • Videreutvikle samarbeidet med eksisterende partnere nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere samarbeid med nye eksterne partnere innen akademia og offentlig og privat sektor
 • Sikre finansiering fra offentlige forskningsmidler og eksterne samarbeidspartnere 

Målet er at fagområdet om 3-4 år er selvfinansierende.

Til denne viktige rollen søker vi deg som har en solid forskerbakgrunn innen maskinlæring, med publikasjoner fra anerkjente tidsskrift og deltagelse på konferanser og seminarer innen fagfeltet nasjonalt og internasjonalt. Videre tror vi at du har et solid faglig fundament innenfor det naturvitenskapelige, gjerne fra akustikk, matematikk, statistikk, fysikk e.l. 

Som forsker har du også sikret finansiering av forskningsprosjekt, og ledet forskningsprosjekter fra ide til rapport. 

Som person tror vi du er omgjengelig, proaktiv og engasjert, en god og resultatorientert lagspiller.

Muligheter
Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning. 

Arbeidssted er Kjeller. Stillingen vil omfatte noe reisevirksomhet i Norge og i utlandet. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med Arve E Mjelva på telefon 902 00 282, epost , eller vår rådgiver Håkon Heskja på telefon 90 50 50 12, epost 

Er du interessert, send din CV til snarest.