NORSARs kvalitetspolicy

  • NORSAR skal levere geovitenskapelig forskning, geo- programvare og tjenester som oppfyller våre kunders krav og forventninger.
  • NORSARs aktiviteter skal gjennomføres i henhold til våre etiske retningslinjer, med integritet og i overensstemmelse med gjeldende krav.
  • NORSARs virksomhet skal utføres med størst mulig hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
  • NORSAR skal være en arbeidsgiver der alle har like muligheter, og ha et arbeidsmiljø som fremmer ansattes trivsel og helse.
  • Opplæring og videreutvikling skal bidra til kompetanseutvikling hos de ansatte.
  • Ledelsessystemet for kvalitet skal kontinuerlig forbedres gjennom videreutvikling og oppdatering.

 

 

 

 

(Sist endret mars 2022)