• Earthquake in Italy

    On August 24, 2016, NORSAR’s seismic stations on Svalbard, Jan Mayen, and on mainland Norway recorded from 01:40 GMT (03:40 Norwegian time) strong signals released by an earthquake in Central Italy. The first waves arrived approximately 3.5 minutes later at the NORSAR stations on mainland Norway.

  • 20 år i fredens tjeneste

    21. juni markerer NORSAR -­ i samarbeid med Utenriksdepartementet- at det er 20 år siden Prøvestansavtalen ble ferdig fremforhandlet. Men det er med blandede følelser markeringen finner sted.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00