• - Ingen tar et nasjonalt ansvar for jordskjelv i Norge

    Norge risikerer å bli rammet av et kraftig jordskjelv. Likevel mangler Norge både oppdaterte jordskjelvkart og oversikt over samfunnskritiske bygg og infrastruktur som ikke er tilstrekkelig sikret. Nordmenn flest vet dessuten ikke hvordan de skal oppføre seg dersom et kraftig jordskjelv inntreffer, ifølge en fersk undersøkelse.

Archive

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00