Skjelvet ble lokalisert utenfor Øygarden klokken 09:46 i morges. Seismolog i NORSAR, Dominik Lang, sier at slike skjelv ofte forekommer i Norge.

  • Dette er det trettende jordskjelvet på de siste tolv månedene som publikum har følt på kroppen, og rapportert til oss via NORSARS jordskjelvtelefon. Vi har fått flere henvendelser i dag av folk som er bekymret. Selv om det føles ubehagelig, er det ikke noe å være engstelig for.

Lang sier at jordskjelvet sannsynligvis brøt den store Øygårdenforkastningen som avgrenser sokkelen fra fastlandet. Dette er en gammel geologisk svakhetssone som ikke er meget aktiv i dag.

Jordskjelvets episenter var like ved Statoils store gassanlegg på Kollsnes. Dette skjelvet inntraff bare dager etter jordskjelvet i Oslo, som målte 2.5 på Richters skala, men ingen årsaks-sammenheng mellom de to jordskjelvene kan bekreftes.

  • Et jordskjelv med styrke 3.8 på Richters skala svarer i energi til en eksplosjon med 7.559 kilo med TNT.

Lang sier at kunnskap om jordskjelv er viktig og informasjonen som publikum sender og ringer inn til NORSAR, er derfor et viktig bidrag i det videre analysearbeidet.

  • Det er viktig med kunnskap om jordskjelv i Norge. Det kunne også vært hensiktsmessig å ha en beredskapsplan for jordskjelv. I de store byene bor folk tett sammen, og vi i Norge kan også oppleve større skjelv i fremtiden.

Jordskjelv i Bergen, 7. november 2017

Kartet viser seismisitet (alle magnituder) på vestlandet siden 1988.