Thomas Kuhn etter 50 år: En platetektonisk innfallsvinkel

Author(s):

Bungum, H., Eldholm, O.

Year:2014
Type:Journal
Reference:Nytt Norsk Tidsskrift, 1, 43-52

Denne artikkelen bidrar med en diskusjon om i hvilken grad platetektonikken passer inn i Thomas Kuhns paradigme-teoretiske idéverden.