NORSAR inviterer til et åpent webinar om bruk av NORSARs nye soneringskart sammen med Eurokode 8.

Eurokode 8 angir bestemmelser for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner for seismisk påvirkning. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 ‘Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner’. På webinaret vil vi gå gjennom bakgrunn for kartet og riktig bruk av de nye soneringskart-verdiene.

Webinaret holdes av Dr. Abdelghani Meslem, seniorforsker ved NORSAR og førsteamanuensis ved NMBU og Dr. Volker Oye, forskningsleder ved NORSAR og førsteamanuensis ved UiO. Møteleder Arve E. Mjelva, viseadm.dir. NORSAR.

Klikk her for påmelding