• TURNkey nyhetsbrev: Januar 2022

  Banner January 2022

  I et nytt nyhetsbrev fra januar 2022, presenterer TURNkey resultater fra Work Package 4 og Work Package 5 som nå er avsluttet. Om kort tid vil den endelige plattformen leveres.

 • TURNkey: Nyhetsbrev oktober 2021

  Banner Newsletter 2021

  TURNkey er et EU-finansiert prosjekt i ledelse av NORSAR hvor det overordnede målet er å binde sammen teoretiske systemer og deres praktiske bruk i Europa for å forbedre seismisk motstandskraft før, under og etter et skadelig jordskjelv. Etter sommeren 2021 er flere aktiviteter blitt ferdigstilt.

 • TURNkey

  TURNkey

  NORSAR er leder for et stort EU finansiert forsknings- og utviklingsprosjekt med formål å gjøre europeiske byer sikrere mot jordskjelv. Dette skal skje gjennom å utvikle et informasjonssystem som skal muliggjøre varsling av jordskjelv og samhandling for rask respons fra publikum og redningsmannskaper.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00