NORSAR has zero tolerance for corruption and financial fraud

NORSAR is actively working to ensure that the company's operations and ongoing projects are compliant with applicable laws and regulations.

In recent years, the board and management of NORSAR has focused particularly on prevention of corruption and financial fraud. NORSAR has operations in many different countries, and the company is aware of the risks this entails. NORSAR has therefore established and implemented an adequate compliance program in the organisation. The program consists of internal guidelines, procedures and systems based on the company's business activities to prevent, detect and handle any corruption issues. The company is working systematically to ensure that all employees are familiar with and comply with the compliance program in their work.

NORSAR requires that all of our suppliers, agents and other business partners comply with the zero tolerance for corruption and financial fraud. NORSAR has implemented routines for control and background checks of new business partners as part of the preventive work.

Prevention of corruption and financial fraud is a continuous work that must be adapted as the risk picture changes from time to time. The board and management of NORSAR will also prioritize this work in the future.

 


 

NORSAR har nulltoleranse for korrupsjon og andre økonomiske misligheter

NORSAR arbeider aktivt for at selskapets virksomhet og de til enhver tid pågående prosjekter gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk.
 
Styret og ledelsen i NORSAR har de siste årene hatt spesielt fokus på forebygging av økonomiske misligheter. NORSAR har virksomhet i mange ulike land, og selskapet har et bevisst forhold til den risiko som det fører med seg.  NORSAR har derfor etablert og implementert et adekvat compliance program i organisasjonen. Program består av interne retningslinjer, rutiner og systemer som er tilpasset selskapets virksomhet og prosjekter for å forebygge, oppdage og håndtere eventuelle misligheter. Selskapet arbeider systematisk for at alle ansatte skal være kjent med og etterleve disse rutiner i sitt arbeid.
 
NORSAR stiller krav til alle våre leverandører, agenter og andre samarbeidspartnere om etterlevelse av nulltoleranse for korrupsjon og andre økonomiske misligheter. NORSAR har implementert rutiner for kontroll og bakgrunnssjekk av nye samarbeidspartnere som del av det forebyggende arbeidet.
 
Forebygging av korrupsjon og økonomiske misligheter er et kontinuerlig arbeid som må tilpasses den risiko man til enhver tid står ovenfor. Styret og ledelsen i NORSAR vil også i tiden fremover prioritere dette arbeidet.