NORSAR soneringskart

Ny jordskjelvsonering for Norge og Svalbard!

sonarkart

Innlogging soneringskart

Her får du tilgang til et digitalt kart for å hente ut rapporter over seismiske data fra soneringskartet for alle lokasjoner på fastlandet i Norge og på Svalbard. Tjenesten leveres som en abonnementstjeneste eller som enkeltkjøp av punktanalyser. Brukervilkår for tjenesten finner du her. Prislisten finner du her.

For å få tilgang til kartet, ta kontakt med soneringskart@norsar.no.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00