• Finne vannlekkasjer med fiberteknologi?

  Vannlekkasje i rør

  Vi i NORSAR bruker vår ekspertise til å teste og utvikle teknologi for stadig flere samfunnsnyttige formål. De siste årene har vi undersøkt muligheten for å bruke fiberoptisk sensorteknologi til å finne vannlekkasjer i det kommunale ledningsnettet. Metoden har gitt lovende resultater.

 • NORSAR på Arendalsuka

  Anne og Arve Arendal

  Uavhengig overvåking av karbonlagre på havbunnen og automatisk varsling av skred var temaene for vår deltagelse på Arendalsuka i år. Her er lenker til arrangementene.

 • Langvarig samarbeid med USA

  group photo banner

  Denne uken hadde NORSAR gleden av å være vertskap for representanter fra AFTAC, en svært verdifull samarbeidspartner med et langvarig partnerskap som går tilbake til tidlig på 1970-tallet.

 • 2022 - Et innblikk

  2022 ET INNBLIKK

  2022 var et godt år for oss i NORSAR. I årsmeldingen fra 2022 kan du lese om vårt viktige arbeid innen prøvestansavtalen, fiberteknologi, trygg lagring av CO2 og vår forskning på sikre samfunn mot naturfarer.

 • 53 år med Ikkespredningsavtalen for kjernevåpen

  NPT in the UN

  Den 5. mars 1970 trådte Ikkespredningsavtalen i kraft, en av verdens viktigste nedrustning- og våpenkontrollavtalen for kjernevåpen. 191 land har så langt ratifisert avtalen og gjør den dermed til den nedrustningsavtalen med størst oppslutning. Norge ratifiserte avtalen i 1969.

 • Vi feirer #WomenInScience!

  Women in science day

  Lørdag 11. februar feirer vi den internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap. Målet med markeringen er å øke representasjonen av kvinner innen vitenskapelige virksomheter og fagdisipliner. Bli kjent med noen av den kvinnelige kraften hos oss!

 • Vår stolte historie er nå blitt bok

  bokomslaget

  I over 50 år har NORSAR deltatt med unik ekspertise i utviklingen og design av Prøvestansavtalens verifikasjonssystem, samt vært en viktig aktør i prøvestansavtaleorganisasjonen (CTBTO). Nå har vi endelig en bok som dokumenterer vår stolte historie på området.

 • Global DAS monitoring month

  map

  IRIS Distributed Acoustic Sensing (DAS) Research Coordination Network (RCN) koordinerer en global målekampanje for fibersystemer i perioden 1.-28. februar 2023.

 • MEDiate

  MEDiate

  NORSAR leder et nytt EU prosjekt. Sammen med Oslo kommune og partnere fra 6 europeiske land, skal prosjektet MEDiate forbedre beslutningsgrunnlaget og systemene for å håndtere risiko ved kombinerte naturkatastrofer.

 • Bygger kapasitet i Sentral-Asia på Prøvestansområdet

  Teknologiutvikling i Sentral-Asia

  NORSAR har siden 1990-tallet støttet kompetansebygging og teknologiutvikling i Sentral-Asia. Utenriksdepartementet har finansiert flere samarbeidsprosjekter med mål om å styrke verifikasjonsregimet til Prøvestansavtalen i regionen siden 2006. Denne uken ble det langvarige samarbeidet markert.

 • NORSAR teknologi på børs!

  Banner Wavetrain

  I dag børsnoteres selskapet Nordic Technology Group (NTG). I denne gruppen inngår Wavetrains Systems som for 12 år siden satte seg som mål å gjøre det tryggere å krysse togspor. Forsking og utvikling fra NORSAR har gjort dette mulig.

 • Ny teknologi innen veiovervåkning

  Snøskred over vei

  NORSAR samarbeider i et snøskredprosjekt som bruker fiberbaserte målinger for å se om biler kan være skjult av snøras. Fiberkabler som er gravd ned langs skredutsatte veier kan måle og overvåke rystelser forårsaket av blant annet ras og biltrafikk.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00