• 53 år med Ikkespredningsavtalen for kjernevåpen

  NPT in the UN

  Den 5. mars 1970 trådte Ikkespredningsavtalen i kraft, en av verdens viktigste nedrustning- og våpenkontrollavtalen for kjernevåpen. 191 land har så langt ratifisert avtalen og gjør den dermed til den nedrustningsavtalen med størst oppslutning. Norge ratifiserte avtalen i 1969.

 • Vi feirer #WomenInScience!

  Women in science day

  Lørdag 11. februar feirer vi den internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap. Målet med markeringen er å øke representasjonen av kvinner innen vitenskapelige virksomheter og fagdisipliner. Bli kjent med noen av den kvinnelige kraften hos oss!

 • Vår stolte historie er nå blitt bok

  bokomslaget

  I over 50 år har NORSAR deltatt med unik ekspertise i utviklingen og design av Prøvestansavtalens verifikasjonssystem, samt vært en viktig aktør i prøvestansavtaleorganisasjonen (CTBTO). Nå har vi endelig en bok som dokumenterer vår stolte historie på området.

 • Global DAS monitoring month

  map

  IRIS Distributed Acoustic Sensing (DAS) Research Coordination Network (RCN) koordinerer en global målekampanje for fibersystemer i perioden 1.-28. februar 2023.

 • MEDiate

  MEDiate

  NORSAR leder et nytt EU prosjekt. Sammen med Oslo kommune og partnere fra 6 europeiske land, skal prosjektet MEDiate forbedre beslutningsgrunnlaget og systemene for å håndtere risiko ved kombinerte naturkatastrofer.

 • Bygger kapasitet i Sentral-Asia på Prøvestansområdet

  Teknologiutvikling i Sentral-Asia

  NORSAR har siden 1990-tallet støttet kompetansebygging og teknologiutvikling i Sentral-Asia. Utenriksdepartementet har finansiert flere samarbeidsprosjekter med mål om å styrke verifikasjonsregimet til Prøvestansavtalen i regionen siden 2006. Denne uken ble det langvarige samarbeidet markert.

 • NORSAR teknologi på børs!

  Banner Wavetrain

  I dag børsnoteres selskapet Nordic Technology Group (NTG). I denne gruppen inngår Wavetrains Systems som for 12 år siden satte seg som mål å gjøre det tryggere å krysse togspor. Forsking og utvikling fra NORSAR har gjort dette mulig.

 • Ny teknologi innen veiovervåkning

  Snøskred over vei

  NORSAR samarbeider i et snøskredprosjekt som bruker fiberbaserte målinger for å se om biler kan være skjult av snøras. Fiberkabler som er gravd ned langs skredutsatte veier kan måle og overvåke rystelser forårsaket av blant annet ras og biltrafikk.

 • TURNkey nyhetsbrev: Januar 2022

  Banner January 2022

  I et nytt nyhetsbrev fra januar 2022, presenterer TURNkey resultater fra Work Package 4 og Work Package 5 som nå er avsluttet. Om kort tid vil den endelige plattformen leveres.

 • Den internasjonale dagen for kvinner i forskning og vitenskap!

  Women in Science

  Den 11. februar markerer FN den internasjonale dagen for kvinner og jenter i forskning! I løpet av de siste tiårene har det globale samfunnet gjort mye for å inspirere og engasjere kvinner og jenter innen vitenskap. Likevel er de fortsatt ekskludert fra å delta fullt ut.

 • Enorm trykkbølge registrert etter vulkaneksplosjonen på Tonga

  TONGA

  Etter eksplosjonen på vulkanen Hunga Tonga–Hunga Haʻapa den 15 januar, har flere bølger blitt registrert i atmosfæren. Energien er beregnet på tilsvarende 10 megatonn TNT eksplosiver, 500 ganger større enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima.

 • Forbudstraktaten mot kjernevåpen fyller ett år 

  TPNW signing

  For ett år siden trådte Forbudstraktaten mot kjernevåpen, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), i kraft. I løpet av dette året har traktaten fått stadig større oppslutning og markert en milepæl i bestrebelsene på å eliminere kjernevåpen. 

 • NORSAR signerer snøskredprosjekt om deteksjon og varsling

  Holmbuktura

  Om lag 200 av Norges 1500 snøskredpunkt ligger i Troms og Finnmark. Fylkeskommunen inngår en samarbeidsavtale med NORSAR, NORCONSULT og Submarine Networks Norway for å utvikle en løsning som kan detektere og varsle snøskred og stenge vegen før trafikanter kjører inn.

 • Klarsignal for styrket infrastruktur i Antarktis

  Antarktis

  Forskningsrådet har innvilget 1,4 milliarder kroner til en rekke prosjekter for infrastruktur. NORSAR, med 8 samarbeidspartnere, har fått grønt lys til utvidet forskningsinfrastruktur i Dronning Mauds Land, Antarktis.

 • Prøvestansavtalen er vårt beste forsvar

  BannerlitenCTBT25

  I år fylte Prøvestansavtalen for atomvåpen 25 år. Samtidig moderniserer atomvåpenstatene sine stridshoder og leveringssystemer. Flere stater ønsker seg masseødeleggelsesvåpnene, og den nye avtalen mellom USA, Australia og Storbritannia øker den globale usikkerheten knyttet til (ikke-)spredning av atomvåpen. Prøvestansavtalen er derfor viktigere enn noen gang.

 • Regjeringen satser på Arktis

  Bannerliten

  Arktis er et norsk satsingsområde og blir beskrevet som viktig for å opprettholde nasjonale interesser og styrke Norges rennommé som polar- og havnasjon. I november annonserte regjeringen at GoNorth får ti millioner i ekstrabevilgning. NORSAR sine stasjoner på Svalbard og Bjørnøya er et viktig bidrag i programmet.

 • TURNkey: Nyhetsbrev oktober 2021

  Banner Newsletter 2021

  TURNkey er et EU-finansiert prosjekt i ledelse av NORSAR hvor det overordnede målet er å binde sammen teoretiske systemer og deres praktiske bruk i Europa for å forbedre seismisk motstandskraft før, under og etter et skadelig jordskjelv. Etter sommeren 2021 er flere aktiviteter blitt ferdigstilt.

 • 60 år etter prøvesprengningen av Tsar Bomba

  Tsarliten

  Det er 60 år siden historiens største prøvesprengning. «Tsar Bomba» hadde en sprengkraft på minst 50 megatonn TNT og var 3800 ganger mer ødeleggende enn «Little boy» som ble brukt mot Hiroshima i 1945.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00