• Forbudstraktaten mot kjernevåpen (TPNW) trer i kraft

  Foto: Eskinder Debebe / United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination

  Forbudstraktaten mot kjernevåpen – The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) – trer i kraft 22. januar 2021 i samsvar med traktatens Art. 15 (1) etter 50 ratifikasjoner. Traktatens overordnede mål er en total eliminering av kjernevåpen.

 • Jordskred i Gjerdrum: Seismiske data avviser jordskjelv som årsak

  Skjermdump fra intervju med NRK 31.12.21

  Den 30. desember ble deler av Ask, Gjerdrum, ødelagt av et brutalt jordskred. Lokale innbyggere fortalte pressen om rystelser før jordskredet som de mente kunne være jordskjelv og kontaktet NORSAR. Basert på vårt samarbeid i Europa vet vi at kvikkleireskred kan utløses av jordskjelv selv om dette ikke er dokumentert i Norge tidligere.

 • Jordskjelvfaren i Lillestrøm er kartlagt

  Oversiktsbilde Lillestrøm

  Lillestrøm har som første norske kommune fått vurdert jordskjelvfaren med helt nye data til bruk i sin risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette baserer seg på NORSARs nasjonale soneringskart for jordskjelv som ble lansert i mars. NORSAR har med støtte fra Lillestrøm kommune utarbeidet analysen som har gitt flere viktige anbefalinger for kommunen.

 • Fagansvar for jordskjelv i Norge

  Hav

  Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00