2023 var et år der vi fikk kjenne på den nye normalen: villere, varmere, våtere er en realitet også i Norge og det er krig i Europa, økt spenning og uro i mange deler av verden. Vårt arbeid preges av dette, og i året som gikk har vi anvendt vår kunnskap og ekspertise på mange ulike felt. 

Å overvåke etterlevelsen av Prøvestansavtalen for atomvåpen er vår viktigste oppgave og et solid fundament for en sikrere verden. Traktaten er en av de viktige bærebjelkene i det globale nedrustningsarbeidet. Desto mer urovekkende er det at Russland vedtok å av-ratifisere traktaten i 2023. Arbeidet i de styrende organene som følger opp verifikasjonsregimet preges av dette og av uroen ellers i verden. Fremover blir det en viktig oppgave å trygge traktaten og det tekniske arbeidet med å avdekke eventuelle prøvesprengninger. 

Nye teknologiske løsninger vekker oppmerksomhet! Vi bruker teknologi sammen med våre erfaringer fra Prøvestansavtalen for atomvåpen til å dokumentere bombing av kjernekraftverk i Ukraina. Dette har vakt internasjonal oppmerksomhet, sammen med dokumentasjonen om at Kakhovkademningen ble sprengt med viten og vilje noe som setter sivilbefolkningen i stor fare. FN har etterspurt dokumentasjonen, som vil komme til nytte i et eventuelt krigsoppgjør.  

Les Innblikk 2023 her!

Vi takker våre partnere for godt samarbeid i 2023, og ser frem til flere spennende prosjekter de kommende årene!