Jordskjelvobservatoriet på Kjeller
Siste hendelser:
2020-01-24 14:38:34 M=1.1 SOUTHERN NORWAY
2020-01-24 14:06:30 M=1.2 FINLAND

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00