Jordskjelvobservatoriet på Kjeller
Siste hendelser:
2019-10-18 11:59:50 M=2.5 FINLAND-RUSSIA BORDER REGION
2019-10-18 10:59:31 M=1.7 FINLAND

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00