NORSAR har gjennomført mer enn 200 seismiske risikoprosjekter over hele verden. Analysene omfatter prosjekter for kjernekraft- og vannkraftverk, demninger, tunneler, avfallsanlegg, offshoreplattformer og petrokjemiske anlegg. Vi har prosjektert, installert og drifter seismiske overvåkningsnettverk, med tilhørende vurdering av jordskjelvfare; seismiske risikoanalyser.

Seismiske risikoanalyser sier noe om hvor kraftige fremtidige jordskjelv kan bli og hvilke skader de kan forårsake. Slike analyser utgjør et viktig fundament i en prosjekteringsfase. NORSAR anvender avanserte programvareverktøy for å utføre analysene. Vi utfører dette arbeidet i alle deler av verden og alltid i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder.

NORSAR seismiske risikoanalyser 1975 til 2019

Steder der NORSAR har gjennomført seismiske risikoanalyser siden 1975.

Seismiske risikoanalyser kan utføres for et enkelt sted, et større område eller en region. Detaljgraden av en studie beror som regel på størrelsen på området som skal evalueres, hva slags konstruksjon som skal bygges, datatilgjengelighet og særskilte forhold ved stedet.