Siden 1968 har vi opparbeidet oss unik seismologisk ekspertise gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Kjernevirksomheten vår er å gjøre verden tryggere. I forlengelsen av dette, løser vi et bredt spekter oppgaver. Vi vurderer blant annet jordskjelvfare og -risiko, overvåker seismisk aktivitet og ustabile fjellmasser, kartlegger jordas skorpe og utfører vær- og klimastudier. Dette arbeidet har gitt opphav til en rekke nye utviklinger og forretningsområder. Resultatene av forskningen vår er blitt til produkter med høy relevans for næringslivet.