NORSAR skal arbeide for vi tilfredsstiller kravene og forventningene til våre kunder og andre interessenter. Vårt styringssystem sikrer at NORSAR leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet og at vi opererer i samsvar med avtalte og lovbestemte krav.

NORSARs styringssystem er sertifisert i henhold til 9001:2015.

Styringssystemet er sertifisert av DNV.

Quality System Certification