Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: Juli 2023-2026

Finansiering: Norges forskningsråd (prosjekt nr. 335903) 

Prosjektleder: Dr. Quentin Brissaud, NORSAR

Partnere: UiO, IRF, Caltech, NASA

AIR skal utvikle numeriske modeller for å øke forståelsen av den indre strukturen til planeten Venus gjennom bruk av data fra lydsignaler fra seismiske hendelser samlet inn ved bruk av ballong plattformer. Forskningen forventes å flytte grensen for bruk av ballongteknologi for deteksjon og analyse av naturlige og menneskeskapte hendelser på vår egen planet, jorden, så vel som på andre planeter. 

Kunnskap om den indre strukturen til Venus er viktig for å kunne si noe om planetens evolusjon. Samtidig vil det kunne gi oss forklaring på hvorfor forholdene og sammensetningen av Venus er så totalt forskjellig fra det vi finner på jorden. Jordens indre struktur har blitt kartlagt ved analyse av seismiske signaler, fra for eksempel jordskjelv, registrert på seismometre utplassert på bakken. Men utplassering av seismometre på Venus er betydelig mer teknologisk utfordrende på grunn av de tøffe forholdene på overflaten (mer enn 460 °C og trykk nær 90 atmosfærer). 

Nyere forskning har vist at seismiske hendelser skaper lydbølger i atmosfæren som kan registreres på mikrofoner utplassert i ballonger på store høyder, og at dette kan gi informasjon om forholdene i undergrunnen. Det er fram til nå registrert få seismiske hendelser fra ballonger, men nylig innsamlede data fra store ballongkampanjer, utført av Jet Propulsion Laboratory i USA og Swedish Institute of Space Physics, vil bli gjort tilgjengelig for AIR prosjektet. Ved bruk av toppmoderne simuleringsverktøy vil AIR vil adressere de viktigste teoretiske og praktiske utfordringene for analyse av slike data. Hovedmålet er å lage en modell som automatisk heter ut informasjon om den seismiske kilden og strukturer i undergrunnen basert på observasjon av lydbølger i atmosfæren. I tillegg blir det viktig å anslå nøyaktigheten av denne nye innovative teknikken for bruk i fremtidige planetariske ekspedisjoner.