Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2022-2025

Finansieringskilde: Horisont Europa klynge 3 Samfunnssikkerhet (prosjekt nr. 101074075)

Prosjektleder: Dr. Abdelghani Meslem, NORSAR 

Samarbeidspartnere: Stichting Deltares, University of Strathclyde, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), University College London,  Icelandic Meteorological Office, Anglia Ruskin University Higher Education Corporation, IMT Mines Albi-Carmaux – Ècole Mines-Télécom, Haskoli Islands – University of Iceland, R2M Solution, RINA Consulting S.p.A., IUSS – Scuola Universitaria Superiore Pavia, Oslo kommune – Beredskapsetaten, Essex County Council, Metropolis Nice Côte d’Azur, Austurbru Municipalit

The Multi-hazard and Resilient-informed system for Enhanced Local and Regional Disaster risk management (MEDiate) er et tverrfaglig forskningssamarbeid med mål om å gjøre europeiske samfunn mer robuste mot lokale og regionale naturkatastrofer. Dette skal gjøres ved å bidra til å redusere de menneskelige, økonomiske og miljømessige tapene ved fremtidige naturkatastrofer, slik som skogbranner, jordskred, flom, hetebølger og jordskjelv.

Resultatet av prosjektet skal bidra til bedre kvalitet i risikovurderingene av naturfarer og skal utvikle et topp moderne og dynamisk støtteverktøy for håndtering av katastroferisiko. Verktøyet skal gi brukerne mulighet til å bygge nøyaktige scenarioer og modellere effekten av forebyggende tiltak for både enkelthendelser og kombinerte naturfarer. For å levere de beste og nyttigste løsningene er inkludering av sluttbrukerne helt avgjørende. Lokale og regionale myndigheter er derfor tett koblet på prosjektet.

 

MEDiate

Les mer om MEDiate på prosjektets egen hjemmeside.

EU