Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020 - 2024

Finansiering: Norges forskningsråd IKTPLUSS (Prosjekt nr. 311596) 

Prosjektleder: Volker Oye, NORSAR

Partnere: Oslo kommune, Universitetet i Oslo (UiO), Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Prosjektet GEObyIT har som mål å utvikle og implementere et autonomt, intelligent system for sanntids overvåking og multirisikovurderinger i urbane områder. I Arbeidspakke en bruker vi vibrasjoner (seismiske bølger) for å lokalisere urbane hendelser. Disse hendelsene, kan integreres i byens eksisterende beredskapsplan. I dette prosjektet har vi satt opp et nettverk av seismiske målestasjoner som påvirkes av konstruksjonsarbeidet av det nye vannforsyningssystemet i Oslo. I tillegg brukes også satellittbilder (fjernmåling) for å identifisere og klassifisere potensielt farlige kjennetegn på jordoverflaten (Arbeidspakke 2). Dette kan for eksempel være en gammel geologisk struktur som kan bli aktiv igjen. 

Selv om datasettene er ulike av natur, vil de foreslåtte automatiske behandlingsprosessene benytte felles metoder basert på maskinlæring, som er den eneste metoden som raskt kan håndtere store mengder data. Aktivitetene knyttet til begge arbeidspakkene inkluderer seismisk risikovurdering for Oslo ved bruk av eksempelvis maskinlæringsverktøy for bygningsklassifisering og passive seismiske målinger for karakterisering under overflaten, inkludert overvåking av midlertidige endringer. 

Det endelige resultatet av GEObyIT-prosjektet vil være et verktøy for sanntidsvarsling og risikovurdering i urbane områder (Arbeidspakke 3). Dette omfatter seismiske fare- og risikokart for både prediktive og operative formål, i tillegg til en nettportal med kart som viser hendelsers sanntidslokalisering. Disse verktøyene vil ha en betydelig virkning og effekt på samfunnet, gjennom å forbedre responsen i nødsituasjoner og hjelpe bymyndighetene med å håndtere ulykker og kriminalitet på en mer effektiv måte. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med to avdelinger i Oslos kommune, Beredskapsetaten og Vann- og avløpsetaten. 

Les mer om GEObyIT-prosjektet her.