NORSAR anser det som verdifullt å ha søkelys på kravet fra EU-kommisjonen og å ha fokus på kjønnsbalanse i forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Likestillingsplanen i NORSAR vil være et dynamisk og nyttig bidrag som skal gjøre likestillingsarbeid til en naturlig del av vår daglige ledelse, forskning og innovasjonsaktiviteter.

NORSAR er underlagt likestillings- og diskrimineringsloven som pålegger alle arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og systematisk for å fremme likestilling og forebygge diskriminering på arbeidsplassen. Denne loven ble endret 1. januar 2020 for å gi en mer omfattende beskrivelse av organisasjoners plikter til å drive likestillingsfremmende og diskrimineringsforebyggende aktiviteter, og rapportere om dette årlig. NORSARs GEP vil imøtekomme de nye nasjonale lovkravene samt kravene fra Horisont Europas arbeidsprogram.