Åknes

I samarbeid med NVE, utvikler vi teknologiske løsninger som overvåker ustabile fjellpartier. Målet er en bedre prediksjon av skred og vurdering av skredfare. Vi utvikler algoritmer som kan sammenholde flere datatyper og erfaringer fra tidligere innsamlede data. I dette arbeidet trekker vi på seismologiske metoder og maskinlæringsmetoder.

Ekofisk

På oppdrag fra ConocoPhillips, overvåker vi en injeksjonsbrønn for avfallsvann under injeksjonskampanjene. Passive data fra 4D seismisk utlegg brukes til å registrere mikroseismiske bevegelser. Vi rapporterer online om oppsprekking og sprekkenes propagering i undergrunnen. Dette skaper sikker injeksjon; uønsket oppsprekking unngås ved å tilpasse trykket til formasjonens tåleevne.

Groningen

I samarbeid med KNMI og NAM har vi evaluert Groningen som et mulig fremtidig lager for CO2. Vi har definert et optimalt overvåkningsnettverk for induserte jordskjelv. Vi har også gjennomgått gamle registreringer for å kvalitetssikre evalueringen av skjelvene og avgjøre hva som var kilden deres. Skjelvene er tett korrelert med produksjonsraten og trykkfallet i feltet. Prosjektet har gitt forbedrede analysemetoder og programvareløsninger for mikroseismisk evaluering både av overflate- og brønndata. Prosjektet er finansiert av Climitfondet, NAM og KNMI.

Decatur

Karbonfangst- og lagringsstedet i Decatur, Illinois, er en del av et produksjonsanlegg for biodrivstoff der CO2 fanges opp og injiseres dypt i undergrunnen. I samarbeid med partnere ved Illinois Geological Survey (ISGS) og SINTEF, studerer vi den mikroseismiske aktiviteten som er relatert til injeksjonen av CO2. Ved å utvikle metoder for mer presist å lokalisere mikroseismisiteten og analysere dens egenskaper, er vi i stand til å bedre forstå samspillet mellom en CO2-plume i undergrunnen og den omkringliggende bergarten. Dette forteller oss hvilke betraktninger som bør gjøres når vi planlegger for dyp geologisk lagring av CO2. Prosjektet er finansiert av CLIMIT – det norske nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, håndtering og disponering av CO2 i forbindelse med gassbasert energiproduksjon fra fossile brensler. Programmet administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd.