NORSARs kjernekompetanse er seismologi og anvendt geofysikk. Vi gjennomfører forsknings- og rådgivningsprosjekter knyttet til disse fagområdene over hele verden. I forlengelsen av arbeidet, utvikler vi programvareløsninger til bruk i forskning og industri.

I løpet av de siste 50 årene har forskningen vår bidratt til banebrytende metoder innen automatisk dataanalyse og seismologisk analyse. Vi jobber utrettelig med nye ideer og videreutvikling av kompetansen vår. Slik fremmer vi geofaglig forskning til fordel for det norske samfunnet og for kunder over hele verden.

Vi bruker vår kompetanse til å løse et bredt spekter av oppgaver. Den viktigste er ivaretakelsen av Prøvestansavtalen (CTBT), der vi er ansvarlig for driften av den norske delen av et av verdens mest avanserte overvåkningsanlegg. Det bruker vi til å lytte etter jordskjelv og mulige atomprøvesprengninger.

Organisasjonskart