De to siste årene har vært annerledes for oss alle. På få uker i mars 2020 måtte vi lære oss helt nye måter å samarbeide på, uten å vite at dette skulle bli den nye normalen de neste årene. Nå, nesten to år senere, tør vi bare så vidt tro på at vi ser slutten på pandemien. Men til tross for nok et år med avlyste arrangementer, avlyste reiser og hjemmekontor, har det siste året også vært et godt et. Vilje til samarbeid, god lagånd og sterk oppslutning rundt våre viktige samfunnsoppdrag har vært en viktig forutsetning for gode resultater.

Vår kjernekompetanse er kunnskap om jordens rystelser; naturlige og menneskeskapte, og å beskrive dem i sanntid gjennom automatiske registreringer og tolkninger. Dette har vi holdt på med i over 50 år. Det er vårt samfunnsansvar å dele og spre kunnskap for å gjøre verden tryggere og sikrere! Kunnskap forplikter!

Les mer...